Skolens historie

 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

1. januar 1992 ble Liejordet videregående skole og Drammen yrkesskole slått sammen til en skole. Skolen fikk navnet Åssiden videregående skole.

Liejordet videregående skole feiret sitt 75 års jubileum den 6. september 1991, og kan føre sin historie tilbake til 1916. Det var blant annet Betzy Kjeldsberg som rettet en av de aller første henvendelsene til Drammen formannskap om opprettelsen av en kommunal husmorskole. Skolen, som kom i gang i august 1916, fikk navnet Drammen kommunale husmorskole. Virksomheten startet i den cirka 200 år gamle og fredede Asylgården på Strømsø, som har fått navnet etter Strømsø Børneasyl.

I januar 1964 ble skolen overtatt av Buskerud fylke, og endret da navnet til Drammen husmorskole. I 1968 ble det satt ned en plankomite som skulle planlegge bygging av en ny skole. Den nye skole hadde fått tomt på Åssiden, vest for Drammen yrkesskoles tomt. Skolens navn ble på nytt endret til Drammen husstellskole. Arkitektene Gunnar A. Lindaas og Jan Øiseth ble engasjert, og byggingen ble satt i gang våren 1974. Skolen kunne motta de første elevene ved skolestart høsten 1975. I 1986 endret skolen igjen navn, denne gang til Liejordet videregående skole.

Drammen yrkesskole kan føre sin historie tilbake til slutten av 19. århundre. Drammen, byen ved elven, hadde da en 75 års historie bak seg. Det var i byen et arbeidsliv med bedrifter, hvor elven og tømmeret var hovedelementene. Skolen var ikke stor, -det er først i dette århundret, fra omkring 55 år siden, at skolen har utviklet seg og vokst.

Drammen yrkesskole hadde i flere år leid lokaler forskjellige steder i byen, da formannskapet i 1962 besluttet å bevilge kr 500 000,- til den nye yrkesskolen med 23 avdelinger.

I 1964 ble det bestemt at Buskerud fylke skulle være byggherre. Drammen kommune stilte tomt til disposisjon i Kjøsterudområdet, og i 1966 ble yrkesskoleprosjektet, tegnet av arkitekt Jon Horntvedt fra Tønsberg, lagt hit. Etter dette skjedde alt raskt. Anbud ble innhentet, og grunnarbeidet ble startet høsten 1966.

1. april 1967 tok arbeidet med første verkstedblokk til. Allerede kommende vinter var alle tre verkstedblokkene under tak. Første byggetrinn, som var de tre lave blokkene, blokk B, C og D, var ferdig til å ta i mot elever til skoleåret 1968/69. Den tre etasjer høye A-blokka var ferdig til den høytidelige overleveringen av skoleanlegget på Åssiden den 16. november 1970.