Påbygging til generell studiekompetanse

Har du gått yrkesfag, men ønsker å få generell studiekompetanse? Da kan du velge påbygg på Åssiden vgs

 

Åssiden vgs

 

På Åssiden vgs kan man ta påbygg til generell studiekompetanse både på dagtid og kveldstid! Kveldsklassene gjennomfører over to år, mens dagtidklassene bruker ett år. 

Tilbud påbygg på Åssiden vgs: 

-Påbygg 3: Fulltid på dagtid

-Påbygg 4: Deltid på kveldstid

Påbygging til generell studiekompetanse er et kurs som gir generell studiekompetanse, noe som gir mulighet til å søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. Du kan oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå vg3\vg4 påbygging til generell studiekompetanse etter at du har:

  • fullført og bestått vg1 og vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram eller
  • oppnådd yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev)

 

Praktiske opplysninger

Vi holder til i lyse og trivelige lokaler i bygg G. Kurset har 23 klokketimer obligatorisk undervisning i uken, med fag- og timefordeling som vist i tabellen under. 

Fag                                                        Timetall per uke (klokketime/60 min)
Norsk  7,5
Historie 4
Realfag  6 (3,75 matematikk, 2,25 naturfag)
Kroppsøving 1,5
Valgfritt programfag 4
Til sammen 23 timer per uke

 

Kveldstilbud: Påbygging til studiekompetanse over to år!

Åssiden vgs. tilbyr vg3 påbygning til generell studiekompetanse på kveldstid over to år som ordinært søkbart tilbud. Du må søke gjennom VIGO med frist 1. mars.

Når og hvor er undervisningen?

  • undervisning er i bygg G på Åssiden vgs.
  • to kvelder i uka i tidsrommet 16.30–21.30

Fagfordeling

Du gjennomfører naturfag det første året. Fagene matematikk, norsk og historie går over begge år. Ved å ta kurset på kveldstid fordeles et teoretisk krevende kurs over 2 år. Du får bedre tid til modning og faglig fordypning samtidig som du kan jobbe ved siden av skolegangen.

Hvem kan søke?

Det er 30 elevplasser i dette kurset som er forbeholdt elever med bestått vg3, enten gjennom læretid eller kurs med treårig opplæring i skole. Vi anbefaler å gjennomføre læretid og få et fagbrev før påbygning til generell studiekompetanse. Elever har rett til påbygningskurs etter fullført og bestått yrkeskompetanse.   

Ordinært skoletilbud

Som elev i dette kurset vil du bruke av retten til videregående opplæring og du er bundet av fraværsreglene som alle andre i videregående skole.