Opplæringstilbud for minoritetsspråklige

 

To hender med kart på  - Klikk for stort bilde Pixabay.com/CC0  

Kombinasjonsprogram

Minoritetsspråklige elever mellom 16 og 24 år, som har bodd kort tid i Norge, kan få mer grunnskoleopplæring på en videregående skole dersom de har behov for dette for å kunne fullføre videregående opplæring.

Tilbudet gjelder fagene norsk, matematikk, naturfag, engelsk, samfunnsfag, kroppsøving og utdanningsvalg.

Du kan også få opplæring i andre fag eller emner avhengig av skolens tilbud. Tilbudet varer i ett til tre år, avhengig av behov.

Hvordan søker du komibasjonsprogrammet? 

Du kan søke hele året, og det er løpende inntak til kombinasjonsprogrammet ved ledige plasser. Anbefalt søknadsfrist er 1. februar, da inntaket til neste skoleår starter etter denne datoen.

Ved spørsmål om søknadsprosessen kan du ringe 32 30 00 00 for å få informasjon fra Hege Camilla Svangren og Linn Cecilie Johansen.

Hvem kan søke kombinasjonsprogrammet? 

Kombinasjonsprogrammet retter seg mot minoritetsspråklig ungdom i alderen 16–24 år som

  • har godkjent grunnskole fra utlandet, men har manglende norskkompetanse.
  • har fått vitnemål fra 10. klasse i Norge, men har manglende norskkompetanse og faglig grunnlag.
  • ikke har godkjent grunnskole fra utlandet og må gjennomføre grunnskole for å kvalifisere seg til inntak på videregående nivå.

  

Særskilt språkopplæring

  • Dersom du har et annet morsmål enn norsk eller samisk, har du rett til særskilt språkopplæring inntil du har tilstrekkelig ferdighet i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen.
  • Dersom du har språklige utfordringer, kan du ha rett til å bruke mer enn tre år på opplæringen.
  • Skolen skal kartlegge dine norskkunnskaper før det blir gjort vedtak om særskilt språkopplæring. Det skal også gjøres kartlegging underveis i opplæringen slik at det kan avklares når du kan gå over til den vanlige opplæringen.
  • For å kunne søke inntak til videregående opplæring, må søkeren ha lovlig opphold i landet. Søkeren må også ha vitnemål fra norsk grunnskole, eller dokumentere tilsvarende grunnopplæring.
  • Du kan lese mer om særskilt språkopplæring på Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider