Aktuelt

29. april/6. mai/13. mai - Kurs i maling og kledning

Buskerud bygningsvernsenter, Drammens museum og Drammen kommune inviterer til kurs om maling og kledning.

21. mars - Digitalt seminar om etterisolering og søknadsplikt

KiK-satsningen i Akershus, Buskerud og Østfold og Buskerud bygningsvernsenter inviterer til webinar om etterisolering av eldre tre- og murhus.

Tilskuddsordninger til bygningsvern og istandsetting

Lurer du på hvor du kan søke midler til istandsetting? Se vår oversikt!

13. februar: Søknadsverksted

Gratis, digitalt seminar/søknadsverksted om tilskuddsordninger for eiere av eldre bygg

28. november - Gratis kurs for håndverkere om energitiltak i eldre bygg

Akershus bygningsvernsenter og Buskerud bygningsvernsenter arrangerer kurs om energitiltak i eldre bygg i samarbeid med Fortidsminneforeningen og Eeffy. Målgruppa er håndverkere i Viken. 

24. oktober - Søknadsverksted

Gratis, digitalt søknadsverksted for eiere av eldre bygg!  

26. og 30. september - Kurs i bygningsanalyse

Buskerud bygningsvernsenter arrangerer kurs i bygningsanalyse for huseiere.

6. april - Lov i låven

      Har du en låve eller et annet hus på gården som står tomt, og som du ønsker å gjøre noe med? Har du lyst til å starte med «noe» i låven, men ikke vet hva som er lov? Lurer du på hvem du må forholde deg til og hvordan du lettere skal navigere i systemet? Eller er du saksbehandleren på den andre siden av bordet? Lurer du på hvordan du kan legge forholdene til rette for bønder som ønsker å drive med ny næring på gården? Er du trygg på hvordan intensjonen i «Gården som ressurs» ivaretas i Plan og bygningsloven og annet lovverk?

Digitalt søknadsverksted 28. september

Vi inviterer til digitalt søknadsverksted i samarbeid med Akershus bygningsvernsenter og Kulturminnefondet 28. september 2021 kl. 18-20.

Digitalt søknadsverksted 8. februar

  I samarbeid med Akershus bygningsvernsenter og Kulturminnefondet inviterer vi til digitalt søknadsverksted.