Aktuelt

13. februar: Søknadsverksted

Gratis, digitalt seminar/søknadsverksted om tilskuddsordninger for eiere av eldre bygg

28. november - Gratis kurs for håndverkere om energitiltak i eldre bygg

Akershus bygningsvernsenter og Buskerud bygningsvernsenter arrangerer kurs om energitiltak i eldre bygg i samarbeid med Fortidsminneforeningen og Eeffy. Målgruppa er håndverkere i Viken. 

24. oktober - Søknadsverksted

Gratis, digitalt søknadsverksted for eiere av eldre bygg!  

Energirådgivning og kurs 2023!

                Viken kulturarv og Buskerud bygningsvernsenter har gjennomført en satsning på energirådgivning i eldre bygg!

26. og 30. september - Kurs i bygningsanalyse

Buskerud bygningsvernsenter arrangerer kurs i bygningsanalyse for huseiere.

22.-24. juni - Laftekurs på Sigdal museum!

Sigdal museum og bygningsvernsenteret arrangerer laftekurs med Hans Petter Musum på museet!  

6. april - Lov i låven

      Har du en låve eller et annet hus på gården som står tomt, og som du ønsker å gjøre noe med? Har du lyst til å starte med «noe» i låven, men ikke vet hva som er lov? Lurer du på hvem du må forholde deg til og hvordan du lettere skal navigere i systemet? Eller er du saksbehandleren på den andre siden av bordet? Lurer du på hvordan du kan legge forholdene til rette for bønder som ønsker å drive med ny næring på gården? Er du trygg på hvordan intensjonen i «Gården som ressurs» ivaretas i Plan og bygningsloven og annet lovverk?

Tilskuddsordninger til bygningsvern og istandsetting

Lurer du på hvor du kan søke midler til istandsetting? Her presenteres en oversikt over de viktigste tilskuddsordningene til istandsetting av eldre bygg og anlegg. Det er mulig å søke støtte flere steder til samme prosjekt.

Fredet, vernet eller verneverdig?

Lurer du på hva fredet, vernet og bevaringsverdig betyr, og hva slags vernestatus huset ditt har?

Digitalt søknadsverksted 8. februar

  I samarbeid med Akershus bygningsvernsenter og Kulturminnefondet inviterer vi til digitalt søknadsverksted.