22.-24. juni - Laftekurs på Sigdal museum!

Sigdal museum og bygningsvernsenteret arrangerer laftekurs med Hans Petter Musum på museet!

Laftekurs på Sigdal museum Sigmund Andersson, Sigdal museum

Sigdal Museum er i gang med å restaurere ei kjone (tørkehus) fra Smedrønningen i Eggedal. Kjona ble flyttet til museet og restaurert i 1955, men har stort behov for restaurering igjen. Restaureringa gjennomføres som et kursopplegg for håndverkere i samarbeid med Buskerud bygningsvernsenter. På grunn av skadeomfanget er det besluttet å ta ned kjona i sin helhet, kopiere skadd laftetømmer og lafte den opp igjen. Første del av restaureringa ble gjennomført 19-21. april.

Del to av kursopplegget skal avholdes 22.-24. juni med lafter Hans Petter Musum som veileder. Kurset vil primært bestå i praktisk laftearbeid, og noe lafteteori. Da museet har fått tilskudd fra Kulturminnefondet og Viken fylkeskommune er det ingen deltakeravgift. 😊 Har du behov for overnatting er det mulig å overnatte gratis på Folkemusikksenteret (gi beskjed om du ønsker overnatting ved påmelding).

Påmelding snarest til linnkr@viken.no (OBS: begrenset antall plasser)

Tid: Torsdag 22.-lørdag 24. juni kl. 8-16

Sted: Sigdal museum, Museumsveien 6, 3350 Prestfoss

Har du spørsmål? Ta kontakt med Ivar Jørstad, tlf. 90522073, eller Elise Make, tlf. 97580982.