Elevrådet på skolen vår

Hils på vårt nye elevrådsstyre og sjekk hvem som sitter i elevrådet for de ulike klassene på Buskerud videregående skole.

To jenter sitter på stoler. Bak står fem andre elever. - Klikk for stort bildeElevrådsstyret 2023/2024 Siw Denné

Elevrådet kan uttale seg og gi råd i alle saker som gjelder skolen, og skal blant annet arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholdene og velferdsinteressene til elevene.

Elevrådet skal være sammensatt av minst ett medlem for hver tjuende elev.

Medlemmer i elevrådet 2023/2024

Plan for elevrådets møter

Møter i elevrådet: kommer

Møter mellom rektor og elevråd: kommer

Sakslister og møtereferater

Kommer

Retningslinjer og støttemateriell elevråd og allmøte

Lovverk

Les mer på lovdata.no om retten til medbestemmelse, som er forankret i formålsparagrafen i opplæringslove

Kontakt

Har du noe du vil ta opp? Kontakt elevrådsleder William Fidjestøl.