Friheten til å være den du er!

– Den friheten har du hver dag som elev ved Buskerud vgs. Hver dag, i hver klasse og gruppe, i hvert friminutt, skriver rektor Ylva Blomberg.

Smilende kvinne med lyst hår, briller og grønn genser. - Klikk for stort bildeRektor Ylva Blomberg ser fram til å markere mangfold i uke 25. Buskerud videregående skole

Hver og en av oss er unik. Ingen av oss er like. Det er mangfoldet av ulikheter som gjør oss mennesker til individer. Ulikheter mellom oss gjør oss til det unike mennesket vi er. Når det blir lett å være den du er, så blir du møtt med respekt, nysgjerrighet, inkludering og åpenhet av oss andre som er rundt deg. Det betyr at mangfold også handler om å møte ulikhetene med det samme, altså med respekt, nysgjerrighet, inkludering og åpenhet.

Ved Buskerud videregående skole setter vi fellesskap og mangfold først. Vi ønsker at det skal være naturlig å være glad i og stolt av seg selv og å være nysgjerrig og raus mot alle de andre.

Pride og fellesskap

Buskerud vgs. består av fellesskap. Fellesskap i klasserom, fellesskap i fag, fellesskap i elevgruppa og fellesskap mellom oss voksne som jobber her.

Juni er pridemåned, og uke 25 fyller skolen dagene med mangfoldsinnhold. Denne uka heiser skolen regnbueflagget på begge avdelingene hver dag, og vi fokuserer på mangfold og fellesskap, inkludering og tilhørighet.

Regnbueflagget vaier i vinden foran Grønt fagsenter. - Klikk for stort bildeRegnbueflagget vaier i vinden på avd. Buskerud. Sølvi Tønder

For mange er pridemarkeringen viktig, og for noen kanskje til og med livsviktig. Pride handler om å være stolt – stolt av hvem man er og fri til å være seg selv. Vår markering ved Buskerud vgs. handler om å stå opp for verdier vi setter høyt: likeverd, inkludering og likestilling. Ved å heise regnbueflagget og markere at mangfold er viktig, sender vi et sterkt og stolt budskap.

Fargefull sammensetning

Ved skolen vår representerer menneskene både et synlig og et usynlig mangfold. Vi har et mangfold innen alder, kulturell tilhørighet, kjønn, sosial bakgrunn, meninger, seksuell legning, religiøsitet, lærevansker, interesser og funksjonsnedsettelser. En fantastisk, mangfoldig og fargerik sammensetning av individer.

Kompetanse om mangfold

Kompetansen handler om å ha kunnskap om ulikheter, om å ha evnen til å sette seg inn i hvordan andre har det, og om hvorfor andre er som de er. Det handler om kompetanse til å håndtere forskjellene og uenighetene vi møter hos hverandre. Og det handler om å ha kompetanse til å akseptere forskjeller og kjenne på nysgjerrighet og ønske om å bli bedre kjent med den som er ulik en selv. Denne kompetansen trenger vi i dagens fargerike og mangfoldige samfunn.

For 30 år siden ble apartheid opphevet i Sør-Afrika, og for litt mer enn 30 år siden var det ikke lengre kriminalisert å være homofil i Norge. I mange land i verden er det fortsatt ulovlig.

I Norge i dag er det blant annet ulovlig å diskriminere mennesker med nedsatt funksjonsevne. Likevel opplever mange mennesker utestenging, mobbing og trakassering, og 1 av 3 med funksjonsnedsettelse har opplevd hatefulle ytringer.

Plass til alle

Ved Buskerud videregående skole er det plass til alle. Vi er en inkluderende og mangfoldig skole, der det gode skolemiljøet og den gode arbeidsplassen springer ut fra mangfold, respekten for hverandre og nysgjerrighet for forskjeller.

Jeg ønsker alle en god mangfoldsuke, og gleder meg til at prideflagget med sitt flotte fargespekter skal pynte skolen som et smykke som minner oss om at vi ønsker mangfold velkommen!

Hilsen rektor Ylva Blomberg