Omstillingsprosessen i fylkeskommunen – innstillingen fra fylkeskommunedirektøren er klar

Buskerud fylkeskommune skal de neste årene gjennomføre en økonomisk omstillingsprosess. Torsdag 6. juni kom innstillingen fra fylkeskommunedirektøren, med forslag til retning for omstillingsarbeidet og sentrale tiltak. Dette vil ha innvirkning på det fremtidige skoletilbudet.

Nå er det opp til politikerne å bestemme hvilken retning omstillingsarbeidet skal følge. Saken skal opp i fylkesutvalget 14 juni, og i fylkestinget 19. og 20. juni.

Tiltak skal etter planen utredes videre etter sommerferien. Konkrete beslutninger, og dermed endringer i budsjettildelinger, blir bestemt i budsjettet for 2025 og økonomiplan 2025-2028, som behandles i fylkestinget i desember.

Les mer om den økonomiske omstillingsprosessen og innstillingen her

Dette er en sentralpublisert nyhetsartikkel fra Buskerud fylkeskommune.