Ta eksamen som privatist

Har du behov for å ta opp fag, eller ta eksamen i et fag du ikke har fra før? Da kan du melde deg opp som privatist.

Drammen videregående skole er oppmeldingsenhet for privatister.
Du kan melde deg opp som privatist i to perioder hvert år:

  • 1.–15. september for høsteksamen 
  • 15. januar–1. februar for våreksamen

Har du spørsmål kan du kontakte oss på privatist.drammenvgs@bfk.no eller telefon 32 26 28 00