Miljøfyrtårn

Drammen videregående skole ble, som første skole i tidligere Buskerud Fylkeskommune, miljøfyrtårnsertifisert i desember 2017. I desember 2020 ble vi resertifisert for nye tre år.

  Å være et Miljøfyrtårn innebærer å jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen, og å redusere vår miljøbelastning.

 

Dette innebærer blant annet at vi har forpliktet oss til å: 

  • kildesortere avfall
  • redusere avfall, både papir-, plast- og matavfall
  • prioritere økologiske varer og kortreist mat
  • redusere energiforbruket
  • legge til rette for bruk av kollektivtransport og sykkel
  • ta miljøhensyn ved innkjøp av varer og tjenester
  • rapportere på vårt klima- og miljøarbeid

En del av hverdagen:

Ved å iverksette miljøkravene i den daglige driften og tilpasse det slik at det blir en naturlig del av hverdagen til både ansatte og elever, ønsker vi å oppnå i høyere grad en bevisstgjøring i det vi gjør hver dag.

Skolens klima- og miljørapport:

Vi leverer årlig en klima- og miljørapport. Rapporten inneholder blant annet status for vårt miljøarbeid, målt effekt av iverksatte miljøtiltak og en handlingsplan for ytterligere å forbedre miljøprestasjonene.

Se skolens Klima og Miljørapport 2023 her (PDF, 9 MB)

Ved å implementere miljøkravene i den daglige driften og tilpasse det slik at det blir en naturlig del av hverdagen til både ansatte og elever, ønsker vi å oppnå i høyere grad en bevisstgjøring i det vi gjør hver dag.