Samarbeid skole - hjem - foresattmøter

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er viktig for å legge til rette for læring og trivsel.  Vi ønsker derfor velkommen til ulike møter og konferanser med foresatte denne høsten.

Foresattmøter:

På foresattmøtene blir det felles informasjon om skolen, elevtjenesten og aktuelle saker og satsinger. Det blir også møte for hver enkelt klasse med klassens kontaktlærere. Her vil det bli lagt opp til dialog om foreldrenes forventninger til og erfaringer med skolen.

Til stede er representanter for skoleledelsen, rådgivere og kontaktlærere.

Vg1:

Tid: Onsdag 6. september kl. 18:00 - 20:00

Hvem: Foresatte vg1 med annet morsmål enn norsk.
Sted: Kantina

Språkverter har oversatt presentasjon til ulike språk, og vil kunne svare på spørsmål og oversette det som blir sagt. Dere får informasjon om skolen, om valg av fag neste år og hvordan vi jobber for inkludering og trivsel

I tillegg vil våre demokratiguider presentere seg, og det blir mulighet for å forhåndsstemme til årets kommune og fylkestingsvalg her på skolen samme kveld. 

Språk: polsk, litauisk, arabisk, tyrkisk, somali, spansk, tjetjensk, filipinsk/tagalog, russisk, kinesisk, kroatisk/bosnisk/serbisk, persisk/farsi/dari.

Innholdet på det flerspråklige foresattmøte vil være likt som det ordinære foresattmøte, men er tilpasset foreldre med annet morsmål enn norsk. Denne dagen vil ikke Ombudet for barn og unge i Viken ha en presentasjon, og man treffer ikke kontaktlæreren, slik som på foreldremøte dagen etter.

Tid: Torsdag 7. september kl. 18:00 - 19:00

Hvem:  Alle foresatte vg1
Sted:  Kantina

Ombudet for barn og unge i Viken kommer og skal snakke rundt temaet «Inkluderende avgangsmarkering». Vi vet at russetiden kan være utfordrende og at mange opplever utenforskap allerede fra vg1. Her må vi som skole og foresatte jobbe sammen til det beste for ungdommene våre.

Tid: Torsdag 7. september kl. 19:00 - 20:00

Hvem:  Foresatte vg1 studiespesialiserende, Inspiro, Forsker, Drammen International og Kunst, design og arkitektur
Sted:  Kantina

Fortsettelse av møtet over. Kort informasjon fra rektor, informasjon om valg av programfag neste skoleår og informasjon om mulighet til å forhåndsstemme på skolen samme kveld.

Klassevise møter med kontaktlærer.

Tid: Torsdag 7. september kl. 17:30 - 18:00

Hvem: Foresatte til vg1-elever som tar fransk som fremmedspråk.
Sted: Rom G102

Det vil bli informert om utveksling til Le Havre.

 

Vg2:

Tid: Torsdag 7. september kl. 18:45 - 19:15

Hvem: Foresatte til elever på Drammen International (vg2)
Sted: G102

Det vil bli informert om studietur til Belgia.

 

Vg1 og Vg2 toppidrett

Tid: Torsdag 7. september

Sted: Idrettsbygget

Vg1: Kl. 18:00 - 20:00:  Felles informasjon og møte med idrettene

Vg2: Kl. 19:00 - 20:00:  Møte med idrettene

Vg1 og Vg2 Salg, service og reiseliv

Tid: Torsdag 21. september

Vg1 møter kl. 18:00 i kantina
Vg2 møter kl. 18.30 i kantina

Foresattmøtet varer i 90 minutter inkludert klassevise møter med kontaktlærere. Christian Radich møte på teams kan bli aktuelt fra 19:30.

Noen praktiske opplysninger:

Skolen disponerer dessverre ingen gratis parkeringsplasser.

Vi ser fram til å møtes!