Karakterer og klagebehandling våren 2024

Informasjon om publisering av karakterer og klagerett.

Publisering av karakterer
Karakterene publiseres i Visma InSchool (VIS) fredag 14. juni. Du finner de under historikk og i fanen "fag". Fravær føres helt fram til og med 21. juni. De fleste karakterene på skriftlig eksamen blir tilgjengelig i VIS i løpet av fredag 21. juni, men noen kommer allerede 20. juni. De ligger under vurderinger og eksamen.  

Vitnemål
Vitnemål skrives ut etter at alle standpunkt- og eksamenskarakterer er satt. Alle vitnemål blir eksportert til NVB (Nasjonal vitnemålsdatabase) innen 1. juli, og du kan finne det elektroniske vitnemålet ved å logge deg inn i søkeportalen til Samordna Opptak. Originaldokumentet blir sendt i posten. Les mer om vitnemål og kompetansebevis. 

Klagefrister og klagebehandling
Klagefrist på muntlig eksamen: 10 dager etter at eksamen ble avholdt.
Hurtigklagefrist på standpunktkarakter: 18. juni
Ordinær klagefrist for standpunktkarakter: 24. juni
Hurtigklagefrist på skriftlig eksamen: 26. juni kl. 12.00
Ordinær klagefrist på skriftlig eksamen: 1. juli. 

Hurtigklage gjelder kun for avgangselever som neste år skal søke seg inn på påbygg eller høyere utdanning. 

Klage på muntlig eksamen:
Det er kun formelle feil det kan klages på og ikke på selve karakteren. Ved medhold vil eksamenskarakteren annulleres og eleven får tilbud om ny eksamen til høsten. I trekkfag vil i så fall faget trekkes på nytt, 48 timer før eksamen. Ta kontakt med Mari på kontoret eller Endre før en klage sendes inn. Mer informasjon og skjema for klage finner du her: Klage på karakter 

Klage på standpunkt:
Før en eventuell klage leveres bør du ta en samtale med aktuell lærer, eventuelt kontaktlærer om det gjelder orden eller adferd. Ta gjerne en prat med avdelingsleder Endre Ulsaker også. Om du fortsatt ønsker å klage finner du mer informasjon om klageprosedyre og skjema her: Klage på karakter

Alle klager må være skriftlige og levert skolen innen fristene, se over. Klagen leveres på kontoret eller til avdelingsleder Endre Ulsaker.  

Klagen behandles av en egen klagenemnd i Buskerud. Ved medhold i klage på standpunktkarakter i fag vil saken sendes tilbake til skolen, der rektor og faglærer gjennomfører en ny vurdering. Karakteren kan da gå opp, ned eller forbli uendret. 

Ved medhold i klage på standpunktkarakter i orden og atferd, vil klagenemnda selv endre karakteren på bakgrunn av opplysningene i saken. 

Klage på skriftlig eksamen:
Elevene kan registrere klagen direkte i VIS. Når eksamensresultatet publiseres kommer en egen klageknapp i VIS, som er tilgjengelig i 10 dager. Det kreves ingen begrunnelse fra eleven eller utfylling av skjema ved klage på skriftlig eksamen. Ved klage på skriftlig eksamenskarakter vurderes denne på nytt av to eksterne sensorer. Dersom de mener karakteren er urimelig, settes ny karakter. Karakteren kan da også settes ned. Av erfaring ser vi at karakteren sjelden endres, men vi har opplevd både at karakteren settes opp og at den settes ned! Mer informasjon om klage på skriftlig eksamen finner du her: Klage på karakter

Ta kontakt med Mari på kontoret eller Endre ved eventuelle spørsmål om klage.