Adkomst og parkering

Slik finn du fram til oss.

Nærmaste kollektivstopp er Gol skysstasjon.

Hovudinngangen vår er inngangen nærmast parkeringsplassen mot øst.

Gol vgs hovedinngang - Klikk for stort bildeHovedinngang Gol vgs Endre Ulsaker

 Parkering

Skulen tilbyr parkering for besøkande, elevar og tilsette.

Parkeringsplassar med motorvarmar er reserverte for dei tilsette ved skulen.
Parkering for elevar og besøkande er  lengst bort mot tennisbanen.
Parkeringsplassar ved Gol samfunnshus og Ung Invest/Læringssenteret er merka med skilt der våre tilsette og elevar kan parkere. 

Moped/scooter/ATV kan parkere lengst bort mot tennisbanen; minst 2 mopedar/scootere pr.parkeringsplass

Lading av elbil/hybrid

Det er mogleg for tilsette å lade elbil/hybrid ved skulen. Ta kontakt med ekspedisjonen. 

HC-parkering

Det er tilgjengelege HC-parkeringsplassar ved skulen. Desse finn du ved Gol samfunnshus.