Tilbud til minoritetsspråklige

Minoritetsspråklige elever kan ha rett til særskilt språkopplæring. Minoritetsspråklige kan også få opplæring på en videregående skole i kombinasjonsprogram før oppstart i vanlig videregående opplæring.

Les mer om tilbud for minoritetsspråklige hos Buskerud fylkeskommune