Eksponeringsoppdrag for UKM Ringerike og Hole

Elevene i Vg3 Eksponeringsdesign fikk i helgen muligheten til å være med å sette opp kunstutstillingen for UKM (Ung Kultur Møtes), samt utsmykke lokalet på Alles Kulturhus.

Aina O S Nordlund

Oppdraget var å vise fram de kunstneriske bidragene som var med på best mulig måte, samt å skape en livlig festivalstemning i lokalene. 

Elevene hadde en lengre prosess med planlegging og produksjon, og i tillegg en workshop sammen med arrangører og andre deltakere. 

Det å designe for et event i denne formen var nytt for elevene. De er kjent med  at det kreves nøye planlegging av farger, form, elementer og tilhøringhet til oppdragsgiver, men opprigg i et stort lokale på få timer, og nedrigg allerede dagen etter var nytt. Det krever mange skritt på beina, kjøring og sjauing av utstillingsmateriell, klatring i gardingtrapp, og raske løsninger om problemer skulle oppstå.  

Elevene fikk også overvære åpning av kunstutstillingen, samt alle innslag på scenen. 

Vi takker for oppdraget!

Tekst: Aina O S Nordlund