Første skole i landet med klimanøytral lastebil!

Nå har vi gått til innkjøp av helt ny lastebil drevet på biogass, og Yrkessjåførlinjen ved Hønefoss videregående skole bidrar dermed på en god måte til det «grønne skiftet».

Personene står foran bilen. - Klikk for stort bildeStolte ansatte og elever. Fra venstre: Dag Erik Sommerud (lærer), Tor Erik Berge (lærer), Erik Lysenstøen (daglig leder), Thea Lousie Oftedal-Hansen (elev) og Sissel Dybdahl (lærer). Anne-Mette Fagerås

Det er 11 videregående skoler i Norge som utdanner yrkessjåfører og Hønefoss videregående skole er den første skolen som nå har gått til innkjøp av klimanøytral lastebil.

Lastebilen er en Scania R 410 6X2 med krokløft påbygg, drevet på biogass. Det er mange år siden skolen sist kjøpte helt ny lastebil til yrkessjåføropplæringen, men i samarbeid med klima og miljøavdeling i Fylkeskommunen ble dette mulig. 

Reduksjon av klimagass utslipp fra tungtransporten har stort fokus når det gjelder å oppnå landets utslippsmål for CO2 og vi er stolte over å kunne være med å bidra. 

Lærerne på yrkessjåføravdelingen gleder seg til å ta i bruk bilen med den aller nyeste teknologien i opplæringen av nye yrkessjåfører.

Les nyhetsartikkel på Scania.

Tekst:   Erik Lysenstøen