Høytidelig avslutning for Vg3-klassene

Elever fra både studieforberedende og yrkesforberedende utdanningsprogrammer fikk sine karakterutskrifter og vitnemål 19. juni.

Kjellrun Bø Johansson

I en høytidelig seremoni ble tre og fire års fullført skolegang markert for elevene som har fullført 

  • Data og elektronikk, 
  • Eksponeringsdesign, 
  • fire-årig Helsefag som nå har både fagbrev og studiekompetanse, 
  • Kunst, design og arkitektur, 
  • Medier og kommunikasjon og 
  • Påbygg, 

i skolens lokaler som for anledningen var blomsterpyntet av elevene på Vg1 FBIE (Frisør, blomst, interiør og eksponeringsdesign)

Rektor Torunn Mathisen holdt tale for avgangselevene der hun trakk fram alle de gode resultatene elevene har oppnådd og understreket hvor viktig det er å følge sine egne drømmer for livet videre. Hun avsluttet med et dikt av Åse Gulbrandsen; “Takk”, som synliggjør hvor viktig positiv innstilling og holdning er.

Elevrådsleder Mikkel Løkke-Sørengen hilste elevene og ønsket alle lykke til videre, i tillegg til hilsener fra kontaktlærerne for alle klassene.

Vi fikk høre nydelig sang og gitarspill i to musikalske innslag av Maren Cecilie Grønvold og Eirik Prøsch Vik, fra henholdsvik Vg2 og Vg1 på Musikklinja på Ringerike vg skole.

Tekst: Kjellrun Bø Johansson