Jubilanter og pensjonister hedret på sommeravslutning

Ved ansattes sommeravslutningslunsj ble både jubilanter og lærere som gikk av med pensjon hedret.

Tre dyktige lærere som går over i pensjonistenes rekker. Fra venstre Grethe Malmo, Marit Sigrid Sund og Dag Frydenlund. Geir Dahlberg

Tradisjonen tro hadde Hønefoss videregående skole sommeravslutning i egne lokaler fredag 21. juni.

Rektor takket alle for meget god innsats i skoleåret som har vært og viste til mange meget gode resultater for elevene våre.

Det var også tid til å markere jubilanter. Anita Hagen-Vist og Gerd Jørgensen fikk overrakt rose og gavekort på kr 8000,- for 25 år i fylkeskommunens tjeneste.

25 år i fylkeskommunens tjeneste. Fra venstre: Gerd Jørgensen og Anita Hagen-Vist. Geir Dahlberg

Det er med en visst vemod vi takket av tre pensjonister som alle tre har satt sine tydelige spor på Hønefoss videregående skole. Alle de tre som gikk av i år har jobbet ved skolen siden forrige årtusen, noe både rektors hilsen til hver og en av dem - og deres egne taler (noen lengre ennn andres) - tydelig viste. Alle tre fikk overrakt blomster og gavekort på kr 1000,-.V

i kommer til å savne alle tre, og det kommer elevene til å gjøre også. Vi håper dere får en flott pensjonisttilværelse, vel fortjent!

Tekst: Geir Dahlberg