Rektor og skolens ledelse

Rektor

 

Torunn Mathisen
Mob: 90 75 91 40
E-post: torunnm@bfk.no

 

 • Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

Assisterende rektor

 

Geir Dahlberg
Mob: 95 86 21 86
E-post: geird@bfk.no

 

 • Assisterende rektor
 • Ansvarlig for digital utvikling
 • Ansvarlig for skoleadministrative system

Administrasjonsleder

 

Anne-Mette Fagerås
Mob: 40 22 00 10
E-post: annemettef@bfk.no

 

 • Personalansvar for drifts-, kantine-, kontor- og renholdspersonalet

Tilretteleggingsleder

 

Bjørn-Erik Buøen
Mob: 91 37 41 23
E-post: bjornerikb@bfk.no

 

 • Ansvarlig for rådgivnings- og elevtjenesten
 • Ansvarlig for inntak og spesialundervisning

Områdeledere 

 

Torgrim Rian
Mob: 93 02 88 38
E-post: torgrimr@bfk.no

 

 • Humanistiske fag
 • Kombinasjonsklasser
 • Påbygging til generell studiekompetanse
 • I tillegg ansvarlig for elevråd og deler av eksamen

 

Kjellrun Bø Johansson
Mob: 91 14 27 38
E-post: kjellrunj@bfk.no

 

 • Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
 • Kunst, design, arkitektur
 • Medier og kommunikasjon
 • I tillegg ansvarlig for internasjonalisering og Den Kulturelle Skolesekken

 

Ann Sissel Nerby
Mob: 45 61 18 12
E-post: annne@bfk.no

 

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Teknikk og industriell produksjon
 • Yrkessjåfør (i samarbeid med daglig leder Erik Lysenstøen)

 

Marie Mugaas
Mob: 41 44 19 45
E-post: mariemu@bfk.no

 

 • Helse- og oppvekstfag
 • Restaurant- og matfag
 • I tillegg ansvarlig for deler av eksamen og digital utvikling
   

 

  
Fredrik August Wyszynski Dahl
Mob: 40 04 69 24
E-post: fredrikad@bfk.no

 

 • Elektrofag
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Kroppsøving
 • Realfag

 

Linn Skjønnhaug Forbord
Mob: 99 74 62 92
E-post: linnf@bfk.no

 

 • Fengselsundervisning, Ringerike fengsel

OPUS-leder

 

Iver Engebretsen
Mob: 97 66 42 57
E-post: ivere@bfk.no