Fengselsundervisning

De som soner i et norsk fengsel har samme rettigheter til opplæring som man ville hatt utenfor murene. Hønefoss videregående skole er ansvarlig for Opplæring innenfor kriminalomsorgen i Ringerike fengsel.

Oversiktsbilde av inngangspartiet til Ringerike fengsel - Klikk for stort bilde

Ringerike fengsel er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå med 160 plasser for menn. 

Skolen har undervisning både på grunnskolenivå og videregående nivå. Det er undervisning i fellesfag og yrkesfag, og praktisk opplæring skjer i samarbeid med kriminalomsorgens arbeidsdrift. Vi legger til rette for opplæring for alle som ønsker et tilbud, så langt det er plass.

Skoletilbud til Ringerike fengsel

Fellesfag og programfag innen følgende yrkesforberedende programmer: 

 

Skolen tilbyr også studieforberedende fag.

Karriereveiledning

Vi tilbyr i tillegg 

  • veiledning, 
  • oppfølging av privatister og 
  • realkompetansevurdering.


Høyere utdanning ligger utenfor rettighetene i Opplæringsloven og er utenfor skolens ansvar. Dersom innsatte har behov for dette, kan skoleavdelingen legge til rette for studenter i samarbeid med kriminalomsorgen.

Kontakt oss

Rådgiver Gry Helgerud

Områdeleder Linn Skjønnhaug Forbord