Kombinasjonsklasser

Veiledning av elev - Klikk for stort bilde Creative commons

Minoritetsspråklige kan få opplæring på en videregående skole i kombinasjonsklasser eller i forberedende kurs, før oppstart i vanlig videregående opplæring.

Dette er et 1-årig skoletilbud til minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge. Kurset passer for deg som trenger å styrke dine norskkunnskaper før du begynner på Vg1. 

Målet med forberedende kurs er å gi minoritetsspråklige elever større muligheter til å gjennomføre ordinær videregående opplæring.

Kurset strekker seg over ett skoleår med 30 skoletimer undervisning per uke.

Innholdet i opplæringen har hovedfokus på norskopplæring og andre fellesfag, samt orientering om utdanningssystemet og yrkesorientering.  

Fag og timer
Fag og timer
Norsk 8 t/u
Engelsk 5 t/u
Matematikk 6 t/u
Samfunnsfag 4 t/u
Kroppsøving 2 t/u
Naturfag 3 t/u
Utdanningsvalg 2 t/u
Totalt 30 t/u

Fakta om forberedende kurs

  • Forberedende kurs for minoritetsspråklige elever forbereder for alle utdanningsprogram på VG1.  
  • Forberedende kurs for minoritetsspråklig ungdom regnes som et år 0 og teller ikke innenfor ordinær rett til videregående opplæring.  
  • Målgruppen er ordinær ungdom med kort botid i Norge og mangelfulle norskkunnskaper som har behov for et ekstra år før de søker ordinær videregående opplæring. Primært gjelder dette elever som har kommet til Norge i ungdomsskolealder. Tilbudet gjelder elever med ungdomsrett fra grunnskolen og kravene i opplæringsloven for inntak til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom gjelder.  
  • Søknadsfristen er 1. februar. Elevene søker på eget vedleggsskjema (B3-skjema) og tas inn på bakgrunn av individuell vurdering.  
  • Ved søking til ordinært VG1 etter forberedende kurs, får elevene 5 tilleggspoeng for å ha gjennomført forberedende kurs. Betingelsen for dette er at eleven søker VG1 i direkte forlengelse av forberedende kurs. 

Les mer om tilbud for minoritetsspråklige hos Viken fylkeskommune