Yrkessjåfør

Yrkessjåførlinjen gir gratis opplæring til førerkort i tung klasser: lastebil, buss og vogntog.

Diverse kjøretøy på Yrkessjåfør 

Skolen vår tilbyr en komplett, gratis yrkessjåføropplæring. I tillegg til føreropplæring inngår også opplæring til:

  • Yrkesjåførkompetanse i Gods- og personaltransport i henhold til opplæringskrav i Forskrift om grunnutdanning for yrkesjåfører (Yrkessjåførforskriften)
  • Truckførerbevis for truck inntil 10 tonn
  • Grunnkurs ADR - kompetansebevis for vegtransport av farlig gods
  • Yrkessjåførlinjen er plassert på en filial av Hønefoss videregående skole som heter Risesletta. Denne filialen ligger ca 2 km utenfor Hønefoss sentrum i retning Fagernes.
  • Undervisningen er gratis, men du må selv betale lærebøker og gebyrene Statens Vegvesen tar for førerprøver.
  • Skolen har ikke eget internat eller hybelhus.

Kursplassene fordeles mellom søkere over 21 år og lærlinger med lærekontrakt i yrkessjåførfaget. Rettighetselever som har lærekontrakt i yrkessjåførfaget har fortrinnsrett.

Søknadsskjema (PDF, 151 kB)