Kontaktlærere skoleåret 2023/2024

Kontaktlærere 2023/2024
Klasse Kontaktlærer
1ELA Nicolay Solberg Kvebek
1ELB Kjetil Warelius Syrstad
1ELC Einar Fredrik Nyheim
1FDA Linda Irene Fredheim Røed
1HSA Tone Aunet
1HSB Vanja Renee Larsen
1HSC Trine Værang
1HSD Nathalie Moen Nylænden
1HSE Kine Merethe Høijord
1SRA Marianne Garmann Dahle
1SRB Anina Therese Hansen
1SRC Kjersti Børresen
2ABA Live Aslaug Engen Bjerke
2BLA Kristin Henrichsen Haghus
2BUA Gry Dahlby
2BUC Gunn Marit Ueland Nakjem/ Pia Borge Johansen
2ELA Ida Elise Enger
2ELB Knut Møklegaard
2ELC Einar Fredrik Nyheim
2HFA Torunn Lund
2HFB Hege Johnsrud Granjord
2HFC Helene Schjelderup Johansen
2SRA1/2 Siri Helen Jansen Nordheim
2SRB Nina Kristin Kammen
2SRC Thor Reidar Norderud
3ABA Hanne Adamsen
3BUA Haakon Sperle
3ELC Natalie Jakobsen
3HFA Joachim Svendsen
3PBB Vegard Sæther
3PBC Trine Brenden og Lars-Erik Faugli
3PBD Mari Anne Fostvedt og Eli Kleppen Aasberg
3PBE Elise Myhren og Gerd Marie Eskerud Harris
3PBF Margrete Dorthea Vågan Ottestad og Mads Enger Rønning
3SRA Kjersti Berg Moen
4HFA Simen Syvertsen
4SRA Simen Syvertsen
Kontaktlærere 2023/2024
Klasse Kontaktlærer
1ELA Nicolay Solberg Kvebek
1ELB Kjetil Warelius Syrstad
1ELC Einar Fredrik Nyheim
1FDA Linda Irene Fredheim Røed
1HSA Tone Aunet
1HSB Vanja Renee Larsen
1HSC Trine Værang
1HSD Nathalie Moen Nylænden
1HSE Kine Merethe Høijord
1SRA Marianne Garmann Dahle
1SRB Anina Therese Hansen
1SRC Kjersti Børresen
2ABA Live Aslaug Engen Bjerke
2BLA Kristin Henrichsen Haghus
2BUA Gry Dahlby
2BUC Gunn Marit Ueland Nakjem/ Pia Borge Johansen
2ELA Ida Elise Enger
2ELB Knut Møklegaard
2ELC Einar Fredrik Nyheim
2HFA Torunn Lund
2HFB Hege Johnsrud Granjord
2HFC Helene Schjelderup Johansen
2SRA1/2 Siri Helen Jansen Nordheim
2SRB Nina Kristin Kammen
2SRC Thor Reidar Norderud
3ABA Hanne Adamsen
3BUA Haakon Sperle
3ELC Natalie Jakobsen
3HFA Joachim Svendsen
3PBB Vegard Sæther
3PBC Trine Brenden og Lars-Erik Faugli
3PBD Mari Anne Fostvedt og Eli Kleppen Aasberg
3PBE Elise Myhren og Gerd Marie Eskerud Harris
3PBF Margrete Dorthea Vågan Ottestad og Mads Enger Rønning
3SRA Kjersti Berg Moen
4HFA Simen Syvertsen
4SRA Simen Syvertsen