4-årige dobbeltkompetanseløp

Skolen tilbyr 4-årige dobbeltkompetanseløp som gir eleven fagbrev og studiekompetanse.