Ressurssenter for elever med autismespekterdiagnoser

Salg, service og reiseliv 

 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign med særskilt tilrettelegging.

Vi gir eleven:

  • Faglig og sosial utvikling
  • Trening for arbeid og fritid
  • Forberedelse til et mest mulig selvstendig liv

Opplæringstilbudet er organiserer i liten klasse eller tilrettelagt etter elvens behov. Elevene i klasser følger timeplanen til det programfaget de går, fordelt mellom fellesfag og programfag.

Vi har fokus på praktisk rettet undervisning og med utgangspunkt i elevens styrker, legges det til rette for faglig og sosial utvikling. De fleste av våre elever er involvert i å drifte ungdomsbedrift og ulike arbeidsoppgaver knyttet til dette.

Lærekandidat er aktuell for noen elever etter 2 +2 modellen og andre elever øves til et aktivitetstilbud på dagsenter.       

Mulighet for internasjonalisering

Utveksling mellom elever på ressurssenteret og elever fra Inclusive Learning ved West London college. Utvekslingen med West London College åpner for helt nye opplevelser og mestring for en gruppe som i utgangspunktet har behov for mye forutsigbarhet. Her reiser elevene fra ressurssenteret sammen med ansatte de kjenner, som kan tilrettelegge og skape trygge rammer under utenlandsturene.

Lier har en tilrettelagt avdeling med mellom 25 og 30 elever, hovedsakelig med autismediagnoser, men også elever med andre diagnoser.  Tilrettelegging og inkludering er viktig for alle skoleløp der målet er å komme ut i jobb i samfunnet. Å ha en jobb å gå til har helt klare gevinster for denne gruppen som kan stå i fare for å stå på utsiden av samfunnet i voksenlivet. Skolen ønsker å forske mer i hvordan vi som skole kan bli bedre innenfor dette kunnskapsfeltet, både som skole og rådgiver for andre skoler.  

Engelsk storbyskole ble inspirert av Lier videregående