Fylkestingsvalg 2023

Kommune- og fylkestingsvalget ble avholdt mandag 11. september 2023. Se hvem som skal sitte i fylkestinget til Buskerud fylkeskommune de neste fire årene.

Tre nye fylkesting

Det er vedtatt at Viken fylkeskommune skal deles opp og tre nye fylkeskommuner; Akershus, Buskerud og Østfold etableres fra 01.01.2024.

Valg til fylkestinget høsten 2023 ble gjennomført som om delingen allerede var gjennomført, og det ble derfor valgt tre nye fylkesting for de tre nye fylkeskommunene.

Se alle representantene i Buskeruds nye fylkesting

Fylkesvalgstyret behandler valgoppgjøret mandag 25. september før nytt fylkesting i Buskerud godkjenner det i sitt konstituerende møte 19. oktober. 

Her ser du alle representantene til den nye fylkestinget:

Høyre: 15

 1. Tore Opdal Hansen
 2. Iselin Haugo Stavn
 3. Simen Murud
 4. Christina Højer Mørkve
 5. Christopher Amundsen Wand
 6. Marianne Werp
 7. Søren Falch Zapffe
 8. Inger Synnøve Kammerud
 9. Jonas Nikolaisen
 10. Hanne Birgitte Lindbak Haatuft
 11. Egil Ax
 12. Ana Maria Silva-Harper
 13. Thomas Fosen
 14. Mari Djupvik Bråthen
 15. Dag Øivind Henriksen

Arbeiderpartiet: 10

 1. Mons-Ivar Mjelde
 2. Tonje Enersen
 3. Bjørn Tore Ødegården
 4. Lirigzona Berisha
 5. Ståle Versland
 6. Anne Kristin Hov Hilleren
 7. Erik Kaupang
 8. Ellen Ramson Høie
 9. Odd Terje Svendsen
 10. Trine Raknes

Fremskrittspartiet: 6

 1. Lavrans Gabriel Kierulf
 2. Morgan Langfeldt
 3. Eilev Bekjorden
 4. Kristin Løvaas Gjerde
 5. Mary-Ann Lokshall Tabrizi
 6. Knut Andre Svensbråten 

Senterpartiet: 5

 1. Magnus Weggesrud
 2. Anne Kristine Norman
 3. Simon Sebastian Nordanger
 4. Sigrid Onsgaard Sagabråten
 5. Stian Bakken

Industri- og Næringspartiet: 2

 1. Roger Larsen
 2. Lars Stenberg

Miljøpartiet De Grønne: 2

 1. Bård Sødal Grasbekk
 2. Cecilie Søvik

SV - Sosialistisk Venstreparti: 2

 1. Njål Vigleik Grene-Johnsen
 2. Kaja Yngsdal Hilleren

Venstre: 2

 1. Anders Wengen
 2. Tove Hofstad

Kristelig Folkeparti: 1

 1. Kjell Erland Grønbeck

Pensjonistpartiet: 1

 1. Øivind Fjeldheim

Rødt: 1

 1. Hans Petter de Fine

Fakta om fylkestingsvalget i Buskerud

 • I Buskerud hadde 212 213 stemmerett ved fylkestingsvalget
 • 113 484 stemmesedler ble telt opp
 • Valgdeltakelse var på 53.5 prosent
 • Omtrent 51 prosent forhåndsstemte
 • Se partifordeling og mandater på valgresultat.no

Se resultater fra stortingsvalget i 2021