Fylkestingsvalg 2023

Kommune- og fylkestingsvalget ble avholdt mandag 11. september 2023. Da stemte 113 484 innbyggere fra Buskerud fram sine 47 representanter til fylkestinget.

Representantene for de ulike partiene fordelte seg slik

 • Høyre: 15
 • Arbeiderpartiet: 10
 • Fremskrittspartiet: 6
 • Senterpartiet: 5
 • Industri- og Næringspartiet: 2
 • Miljøpartiet De Grønne: 2
 • SV - Sosialistisk Venstreparti: 2
 • Venstre: 2
 • Kristelig Folkeparti: 1
 • Pensjonistpartiet: 1
 • Rødt: 1

Fakta om fylkestingsvalget i Buskerud

 • I Buskerud hadde 212 213 stemmerett ved fylkestingsvalget
 • 113 484 stemmesedler ble telt opp
 • Valgdeltakelse var på 53.5 prosent
 • Omtrent 51 prosent forhåndsstemte
 • Se partifordeling og mandater på valgresultat.no

Se mer om fylkestinget