Fylkesordfører

  • Fylkesordføreren er den øverste politiske lederen i fylkeskommunen
  • Hvem som blir fylkesordfører for Buskerud avgjøres etter valget 11. september.
Til toppen