Historisk dag for Ringerike videregående skole.

Tirsdag 11. juni fikk vi besøk av H.K.H kronprins Haakon. For Ringerike videregående skole var dette en ære og vi er veldig takknemlig for besøket.

 

Historisk dag

Tirsdag 11. juni var skolen så heldige å få besøk av kronprins Haakon. Barn fra Hønefoss barnehage stod ved inngangen med flagg, og kronprinsen tok seg tid til å stoppe og prate. Det var mange spente elever og ansatte denne dagen.
Kronprinsen ble tatt imot av assisterende statsforvalter Ingvild Aleksandersen, ordfører Runar Johansen, visepolitimester Kathrine Stein, fylkesordfører Tore Opdal Hansen, rektor Bjørn Volleng og elevrådsleder Elise Haugsvær. Kronprinsen fikk blomsterbukett fra våre elever Emma Eikenes og Danial Ali Hamid. 

FN-skole

Ringerike videregående er en FN-skole og har i mange år hatt et tett samarbeid med FN-sambandet i Norge. Det er i forbindelse med at Ringerike videregående skole er tatt inn i det internasjonale nettverket av UNESCO-skoler at kronprinsen besøker skolen. 

Omvisning

Kronprinsen fikk først en omvisning på skolen. Omvisningen startet i kantinen hvor han hilste på våre ansatte Ida Løbben, Bente Otnæs og Anita Fredriksen Hansen. De informerte kronprinsen om skolens kantinedrift, hvor vi jobber for helsefremmende og bærekraftig mat. Kronprinsen og hans følge ble tilbudt kaffe fra kaffebaren til elevbedriften «Kaffe Corner». Elevene Birk Hardeng-Granerød, Dominika Kornelia Grygierzec og Ragnhild Moe fra salg, service og reiseliv laget og serverte kaffe.
Deretter gikk turen til skolens bibliotek hvor han hilste på skolens biblioteksansvarlig, Kari Wendelborg Drolsum. Kari går av med pensjon om få uker, etter 43 år ved Ringerike videregående skole. Det ble litt av en markering etter en lang arbeidskarriere. På biblioteket snakket han også med flere elever som bruker biblioteket jevnlig. Skolen har en egen avdeling som heter alternativ opplæring. Dette er en linje med hverdagslivstrening for elever med ulike funksjonsnedsettelser. Kronprinsen hilste på alle ansatte og elever ved avdelingen og satte seg ned for en prat. Spesialpedagog Camilla Sand og de andre ansatte fortalte kronprinsen mer om linjen.
 

Samling i storsalen med foredrag av kronprins Haakon

Etter omvisningen samlet alle seg i storsalen. Rektor var konferansier og ønsket velkommen. Han innledet med å uttrykke hvor takknemlig han er for at skolen får besøk av kronprinsen. Elever fra skolens musikklinje og en lærer underholdt med «Song for Bilbao av Pat Metheny Group». Elevene som spilte var: Linus Anderson, Sigurd Aurdal, Jørgen Karlsen, Gudbrand Aurdal (tidligere elev) og Fredrik Øie Jensen (lærer).

Etter musikkinnslaget ble det holdt flere innlegg. Presentasjon av FN-sambandet ble holdt av generalsekretær Catharina Bu, koordinator for UNESCO-skolene i Norge. Elev Anes Alnajjar (tidligere elevrådsleder) snakket på vegne av elevene og han holdt en presentasjon om skolens internasjonale arbeid. I 2023 ble Ringerike videregående skole tatt inn i det internasjonale nettverket av UNESCO-skoler. Han sa at det internasjonale arbeidet har gitt oss mer kunnskap om menneskerettigheter, politikk og diplomati og mer om hvordan verdenssamfunnet fungerer. Anes trakk også frem lærer Markus Ask Roland som helt sentral i forbindelse med samarbeidet med FN-sambandet.


Før foredraget benyttet kronprins Haakon anledningen til å skryte av musikkinnslaget. Kronprinsen kalte musikkinnslaget «helt ko-ko bra». 
Kronprinsen har vært goodwill-ambassadør for FNs utviklingsprogram siden 2003 og er spesielt opptatt av hvor viktig internasjonalt samarbeid er og FNs 17 bærekraftsmål. Kronprins Haakon holdt et inspirerende foredrag for en fullsatt sal. Foredraget het «det store bildet» med fokus på blant annet krise, fattigdom, demokrati og bærekraft. Kronprinsen tok for seg endringene i verden med en rundreise i verdenshistorien fra utviklingen før år 0, og til i dag. Kronprinsen snakket om befolkningsvekst og hvorfor vi lever lengre i dag. «Verden påvirker oss, og vi mennesker påvirker verden. Mennesker kan være med på forandring og initiere dem» sa kronprinsen.


Etter foredraget ble det åpnet for spørsmål fra salen og flere elever benyttet muligheten til det. Avslutningsvis takket rektor for besøket med en åpen invitasjon til kronprins Haakon,  velkommen tilbake til Ringerike videregående skole.


Tusen takk til lærer Jan Karlengen som har tatt bilder for skolen denne dagen.