Rektors hilsen

Velkommen til Ringerike videregående skole. 

Ann Kristin Støveren, Futuria foto

 

Alle elever møter på Ringerike videregående skole mandag 19.august.

Elevene på første trinn møter kl. 08:30, mens elevene på andre trinn møter kl. 09:30 og tredje trinn møter kl. 10:30. Dere vil da bli inndelt i klasser og følge kontaktlærer til klassens rom.

Jeg håper at du skal få en fin og lærerik tid hos oss. Vi er over hundre ansatte som vil legge forholdene til rette for at du skal trives og oppnå maksimal læring som forberedelse til studier og yrkesliv. Kontaktlærer har et spesielt ansvar for å følge deg opp og det er viktig at du forteller hva vi bør gjøre for å tilrettelegge best mulig for din læring. Allerede de første dagene vil kontaktlærer ha en samtale med deg og dine foresatte om din bakgrunn og dine fremtidsplaner. Du vil motta en SMS som viser tidspunkt for samtalen.

Dersom du får spesielle problemer, skal vi hjelpe deg. Vi har et godt rådgiverkorps og egen koordinator for spesialundervisning som sammen med helsesykepleier kan være gode å ty til.

Skoledagen organiseres i økter på 90 min med gode pauser imellom.

På hjemmesiden vil du finne nyttig informasjon om skolen og oversikt over ansatte.

Sammen ønsker vi at alle elever og ansatte skal oppleve et godt og trivelig læringsmiljø ved Ringerike videregående skole.

Velkommen til skolen vår og lykke til med læringsarbeidet!

Vennlig hilsen

Bjørn Volleng

Rektor