Siste skoledag 21.juni

Fredag 21. juni var siste skoledag. Dagen ble markert med avslutning ute i skoleparken, og is til alle elever og ansatte.

 

Rektor Bjørn Volleng holdt tale siste skoledag. Der ble det takket av flere lærere som går av med pensjon. Vår biblioteksanvarlig Kari Wencelborg Drolsum går av med pensjon etter 43 år ved skolen. Vi ønsker henne lykke til med en ny tilværelse.

Flere i ledelsen delte ut is til alle elever og ansatte. Det kom godt med i varmen.  Avtroppende elevrådsleder Elise Haugsvær fikk blomst og rektor takket henne for vervet dette skoleåret. Elise takket for samarbeidet med tillitselevene i de andre klassene. Skolens nye elevrådsleder for skoleår 2024/2025 er elev Danial Ali Hamid. Han sa han vil jobbe blant annet for et godt skolemiljø og passe på at alle stemmer blir hørt. Han gledet seg til å ta fatt på vervet til høsten. Det har også blitt en endring i skolens elevrådskontakt (som følger opp elevrådet). Aud Hilde Gravermoen går av med pensjon, derfor tar Astrid Willumsen over denne rollen fra neste skoleår.

Rektor avsluttet med å ønske alle en riktig god sommerferie.