Ta opp fag som privatist? Nå kan du melde deg opp til eksamen

I perioden 15. januar - 1. februar kan du melde deg opp som privatist.

 

Se mer informasjon om oppmelding til privatisteksamen på hjemmesiden til Buskerud fylkeskommune