Meld deg opp til privatisteksamen

Har du behov for å forbedre karakter i et fag eller ta eksamen i et fag du ikke har fra før? Da kan du melde deg opp som privatist og ta eksamen ved en av våre videregående skoler. 

Frist for oppmelding til privatisteksamen

Det er to perioder du kan melde deg opp til privatisteksamen:

 • Høsteksamen: 1. september–15. september
 • Våreksamen: 15. januar–1. februar

Du kan ikke melde deg opp etter 15. september eller 1. februar når fristen har gått ut.

Meld deg opp til eksamen

Som privatist i Buskerud melder du deg opp til eksamen og betaler eksamensavgift i Privatistportalen. Der finner du også oversikt over eksamener du har meldt deg opp til og praktisk informasjon om tid og sted for eksamen.

Vilkår for oppmelding til privatisteksamen

Bruk PC eller Mac for å melde deg opp

Vi anbefaler at du bruker PC eller Mac med nettleser Chrome eller Edge, og ikke mobiltelefon, når du melder deg opp. Du logger deg på via ID-porten.

Meld deg opp til privatisteksamen i Privatistportalen

Når er jeg oppmeldt? Får jeg kvittering?

Oppmeldingen er gyldig når du har betalt eksamensavgiften i Privatistportalen. Du må betale før fristen for oppmelding har gått ut. 

Du får ikke kvittering når du melder deg opp, men du bør sjekke at du er oppmeldt slik:

 1. Logg inn i Privatistportalen.
 2. Gå til din profil øverst til høyre.
 3. Se fagene du har meldt deg opp til eksamen i under Registrerte fag i fanen Aktuelle.

Du kan også sjekke om eksamensavgiften er trukket fra kontoen din i nettbanken, det bekrefter at du har betalt og er oppmeldt.

Priser

Fra 1. januar 2024 er eksamensavgiften: 

 • 1305 kroner for nytt fag, eller fag som ikke er bestått
 • 2611 kroner for fag du har bestått tidligere, men vil forbedre

Du må betale eksamensavgift for hver eksamen du tar. Skal du ta privatisteksamen i et fag som krever flere eksamener, må du betale eksamensavgift per eksamen, for eksempel muntlig og skriftlig. Du betaler eksamensavgiften i Privatistportalen når du melder deg opp til eksamen.

Hvis du må trekke deg eller utsette eksamen som du er oppmeldt til, må du likevel betale eksamensavgiften. Blir du syk, får du ny eksamensdato i neste eksamensperiode.

Fag og fagkoder

Hvem kan ta privatisteksamen i Buskerud?

Alle som har bostedsadresse eller går på skole i Buskerud fylkeskommune kan ta eksamen som privatist her, uansett alder og tidligere utdanning. Som privatist får du ikke standpunktkarakter, men avlegger eksamen for å dokumentere din kompetanse i faget.

 • Du kan ikke melde deg opp som privatist hvis du samtidig er elev eller deltaker i voksenopplæring og får standpunktvurdering i det aktuelle faget.
 • Du kan ikke melde deg opp til eksamen i samme fag på flere steder i samme eksamensperiode.

Hvilke fag kan du ta eksamen i? 

Det er mulig å melde seg opp til privatisteksamen i de aller fleste fag i videregående skole. Du kan ta privatisteksamen i fag du mangler eller ikke har bestått. Du kan også ta privatisteksamen for å forbedre karakteren i et fag.

Yrkesfaglig fordypning

Det er ikke mulig å ta privatisteksamen i yrkesfaglig fordypning (YFF).  Du kan dekke kravet til timetall i faget på to måter:

 • Få godkjent praksis etter en relevant læreplan. På Vg1 kreves det 210 timer. På Vg2 kreves det 316 timer.
 • Ta eksamen i et antall relevante fag med nasjonale læreplaner, som til sammen gir minst 168 årstimer for Vg1 og 253 årstimer for Vg2.

Hvis du tidligere har vært elev ved en videregående skole, må du ta kontakt med denne skolen for mer informasjon og veiledning.

Hvis du aldri har vært elev ved en videregående skole, må du ta kontakt med en av våre privatistskoler for mer informasjon og veiledning.

Få godkjent  yrkesfaglig fordypning i ambulansefag

Se hvordan du som privatist kan få godkjent praksis i yrkesfaglig fordypning for ambulansefag

Hvilke skoler kan du ta eksamen på?

Du kan ta privatisteksamen på flere videregående skoler i Buskerud, men ikke alle. Når du søker opp faget i Privatistportalen, vil du se hvilke skoler du kan velge mellom. Du velger først faget du vil ta eksamen i, deretter får du opp en liste over skoler som arrangerer denne eksamenen og kan velge skole fra listen. Se oversikt over skoler i Buskerud som avholder privatisteksamen.

Har du problemer med oppmelding?

Har du tekniske problemer med å melde deg opp eller får feilmeldinger i Privatistportalen? Ta kontakt med eksamenskontoret i Buskerud, som kan hjelpe deg.

Vil du melde deg av eller endre oppmeldingen?

Har du meldt deg opp i feil fag, eller ønsker du å melde deg av eksamen? Du kan ikke endre oppmeldingen din eller melde deg av selv. Ta kontakt med eksamenskontoret for å melde deg av eller undersøke om det er mulig å bytte fag.

Viktig: Du får ikke tilbakebetalt eksamensavgiften hvis du melder deg av etter at oppmeldingsfristen har gått ut.