Friluftsområder: – Alle søkere får beløpet de har søkt om

Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i fylkeskommunen gir tilskudd til tre tiltak i tre kommuner.

Bilde av tre naturområder - Klikk for stort bildeFinnsandodden på Ringerike, Bruøyne friluftsområde i Hemsedal og den gamle Drammensbanen i Lier får alle det de har søkt om av fylkeskommunen. Google Maps / Lier kommune

Det er litt over 50 statlig sikrede friluftslivsområder i Buskerud. 

I sist hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse vedtok fylkespolitikerne økonomisk støtte til tiltak på Ringerike, i Hemsedal og i Lier.

  • Finnsandodden (Ringerike): 197.603 kroner
  • Bruøyne (Hemsedal): 135.000 kroner
  • Drammensbanen (Lier): 130.000 kroner


– Tilrettelegging av friluftsområder senker terskelen for å ta i bruk området og bidrar til gode naturopplevelser for alle, sier leder av hovedutvalget, Morgan Langfeldt (Frp).

Alle de tre søkerne får beløpet de har søkte om.

På Ringerike skal friluftslivsområdet settes i stand med parkering/avkjørsel, hogst, skilt, HC-adgang ned til strand. 

Ringerike kommune fikk rett før jul 322.397 kroner til ny avkjørsel og parkering på friluftsområdet. Totalt har kommunen da fått 520.000 kroner i støtte til tiltakene på odden

På Bruøyne friluftsområde i Hemsedal skal de bruke pengene til bygging av badebrygge, bålplass og store benker.

I Lier skal pengene brukes på den gamle Drammensbanen til seks benker og oppgradering av to informasjonstavler.

Tilskuddsordningen er et samarbeid mellom Miljødirektoratet, fylkeskommunen og kommunene.