Nå kan du søke læreplass i Europa

Har du lyst til å gjøre læretiden helt unik og samtidig bli kjent med nye kulturer og mennesker? Da bør du søke om læretid i Europa. Søknadsfrist er 1. mars 2024. 

Ungdommens fylkesråd om forslag til ny fraværsregel: – Lite hensiktsmessig for elevene

– Forslaget vil potensielt medføre flere utfordringer enn det løser, mener ungdomsrådet i Buskerud.

1 av 10 ungdommer utestenges fra russefeiring

1 av 10 av elevene i videregående skole utestenges fra russegrupper. Funnene i en fersk undersøkelse bekymrer politikerne i Akershus, Buskerud og Østfold.

Ferske tall fra videregående opplæring bekrefter økt mobbing

Ferske tall fra elevundersøkelsen for 2023-24 bekrefter at andelen elever som opplever mobbing er økende, også i videregående skole. Tallene er høyest for elevene som går sitt første år, og er nesten halvert når man kommer til tredje år.

Hovedutvalg for opplæring besøkte Ringerike

På årets første møte besøkte hovedutvalget for opplæring Ringerike. 

Økning i mobbing i skolen: – Det er svært bekymringsfullt

Skoler og tannklinikker åpner som normalt fra tirsdag

Fylkeskommunen legger opp til vanlig drift av skoler og tannklinikker fra tirsdag 23. januar. Situasjonen på veinettet er i bedring, og kollektivselskapet Brakar gjenopptar gradvis sin normale drift i løpet av mandagen.

Ta opp fag som privatist? Nå kan du melde deg opp til privatisteksamen

I perioden 15. januar - 1. februar kan du melde deg opp som privatist for aktuelle fag.

Nå kan du søke videregående opplæring

Har du planer om å ta videregående utdanning i skoleåret 2024–25? Nå er det åpent for å søke skole- og læreplass. 

Buskerud innfører fritt skolevalg

Når elevene i Buskerud søker seg til videregående opplæring neste år, kan de søke fritt blant skoler og utdanningsprogram i hele fylket. Fylkestinget har nå vedtatt at det blir fritt skolevalg i Buskerud, og hvilket opplæringstilbud elevene får for skoleåret 2024/25.