Aktuelt

Over 9 500 ungdommer har fått skoleplass i Buskerud

– Hele 83 prosent av ungdommene har fått tilbud om skoleplass etter sitt første ønske, og det er veldig gledelig, sier inntaksleder Jørn Idar Ellingsen i Buskerud fylkeskommune.

Visste du at dette er Buskeruds fylkesblomst?

Den bærer det latinske navnet Nymphaea alba og finnes i tjern og innsjøer i hele fylket.

Kongsberg Jazzfestival 60 år: – Frivilligheten er festivalens gull

Over 600 frivillige stiller opp for å avvikle landets største jazzfestival. Buskerud fylkeskommune er stolt samarbeidspartner.

Får 150 000 til brannsikring av unikt trehusområde

– Dette er verneverdig trehusbebyggelse som vi er veldig glade for at vi får støtte til, sier Axel Helgeland.

Frykter for elgkalvene: – Vi trenger hjelp!

Elgkalvene veier i dag nesten 20 prosent mindre enn for tjue år siden. Et nytt prosjekt skal kartlegge problemet, og ber innbyggerne i Buskerud om hjelp.

En av de beste i landet på utslippsfri kollektivtrafikk

Fra I. juli 2024 er alle de 113 bussene som kjører lokale busslinjer i Drammen og Lier elektriske og utslippsfrie. Det gjør Buskerud til en av de beste fylkene i landet på utslippsfri kollektivtrafikk.

14 000 barn i Buskerud i risiko for omsorgssvikt - tannhelsetjenesten styrker kunnskapen

Alle ansatte i den offentlige tannhelsetjenesten i Buskerud skal bli bedre rustet til å forebygge, avdekke, møte og behandle barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og vanskjøtsel.

Fritt ord-støtte til to skolebibliotek i Buskerud

Skolebibliotek er et satsingsområde for stiftelsen Fritt ord.  – Elevene skal lære kildekritikk, kritisk lesing og innhenting av informasjon.

Psykisk helse: Fylkeskommunen gir kommunene i Buskerud 6,1 millioner

Hovedmålet er å fremme befolkningens helse og livskvalitet, med særlig fokus på psykisk helse og forebygge rusproblematikk hos barn og unge.

Karriere Buskerud: Samlet karriereveiledere fra Europa

Vertskap for utvekslingsopphold med karriereveiledere fra Europa.