Administrativ ledelse

Jan Sivert Jøsendal er fylkeskommunedirektør og øverste administrative leder i Buskerud fylkeskommune.

Foto av Jan Sivert Jøsendal. - Klikk for stort bilde Morten Brakestad

Fylkeskommunedirektør

Jan Sivert Jøsendal

Fylkeskommunedirektørens ledergruppe

Foto av Kristian Thowsen. - Klikk for stort bilde Morten Brakestad

Fylkesdirektør for Finans og organisasjon

Kristian Thowsen

Foto av Bente Bjerknes - Klikk for stort bilde Morten Brakestad

Fylkesdirektør for Kultur, næring og klima

Bente Bjerknes

Foto av Jan Helge Atterås - Klikk for stort bilde Morten Brakestad

Fylkesdirektør for Opplæring og kompetanse

Jan Helge Atterås

Foto av Gro Ryghseter Solberg - Klikk for stort bilde Morten Brakestad

Fylkesdirektør for Samferdsel og mobilitet

Gro Ryghseter Solberg

Foto av Hilde Hermundsgård Reine - Klikk for stort bilde Morten Brakestad

Fylkesdirektør for Samfunn, plan og tannhelse

Hilde Hermundsgård Reine

Bilde av Torgeir Kristiansen - Klikk for stort bilde

Direktør for Kommunikasjon og myndighetskontakt

Torgeir Kristiansen