Bærekraft

Ringerike er skolen som aldri sover. Vi er en skole for fremtiden og ønsker å stå i front når det kommer til omstilling for bærekraft. Vi skal ta vår del av ansvaret for å bremse klimaendringene, ta vare på natur og miljø og bidra til en rausere, mer inkluderende og mindre urettferdig verden. Våre elever er engasjerte, utålmodige og villige til endring. 

 Bilde av elever i kjøkkenhagen omringet av høye solsikker.  - Klikk for stort bildeGod stemning i kjøkkenhagen. Karine Risnes

Hvert år er målet å sende fra oss 125 miljø- og samfunnsengasjerte elever. Med ambisiøse mål og kreative løsninger skal vi gi et enda bedre tilbud til elevene de kommende årene. For oss er fokuset på bærekraft sentralt i skoleutviklingen, og FNs 17 bærekraftsmål ligger til grunn for arbeidet vårt.

Det skal være gøy å jobbe med bærekraft på Ringerike folkehøgskole. Ja, vi må endre oss, men det skaper mange nye muligheter. Sammen skaper vi et bærekraftig folkehøgskolesamfunn, som kan inspirere oss alle til å gjennomføre konkrete tiltak for en god fremtid.

 

Miljøfyrtårn og færre linjeturer med fly

På Ringerike Folkehøgskole har vi i mange år jobbet mye med bærekraftsmålene som omhandler å stoppe klimaendringene, redusere energiforbruk og ha gode systemer for avfallshåndtering. Dette arbeidet resulterte i at vi i  2010 ble vi sertifisert som Miljøfyrtårn. Siste års klima-og miljørapport kan du lese her. Det største enkeltstående klimatiltaket vårt de siste årene har vært en halvering av skolens flyreiser. Dette er vi både stolte og glade over å ha fått til. 

 

Linjevise bærekraftprosjekt og valgfag bærekraft

Bilde viser elever som synger julesanger for å samle inn penger til Kirkens bymisjon.  - Klikk for stort bildeJulekonsert for å samle inn penger til Kirkens bymisjons prosjekter i Hønefoss. Karine Risnes  

Bærekraft er en integrert del i det pedagogiske arbeidet på alle linjene og i skolens fag for øvrig. I løpet av skoleåret har vi flere temadager med fokus på bærekraft for alle elevene. Vi har også et eget valgfag innen bærekraft med en engasjert elevgruppe. Alle linjene skal i tillegg ha sitt eget bærekraftprosjekt som ofte er knyttet til linjenes egne fagfelt.  

 

Kjøkken og mat

Bærekraftig miljø: Økologiske grønnsaker og god stemning! Einar Lindhjem

Matsalen er kanskje skolens viktigste rom. Her skal det være trivsel og matglede. Skolen, med kjøkkenpersonalet i front, har et stort og økende fokus på bærekraftig mat. Maten vi serverer skal være sunn, god og bærekraftig. Vi har blant annet et stadig økende fokus på økologisk mat, og ble i 2017 Debiosertifisert til bronse. 

 

Drivhus og økologisk kjøkkenhage

bilde av kjøkkenhagen vår med drivhuset i bakgrunnen - Klikk for stort bildekjøkkenhagen vår med drivhuset i bakgrunnen Karine Risnes  

Vi er veldig glade for og stolte over hva vi har fått til i den lille oasen på baksiden av hovedbygningen. Våren 2020 sto drivhuset vårt ferdigbygd, og vi begynte med noen pallekasser til dyrking av grønnsaker og urter. Våren 2021 gikk to av lærerne på et økologisk kjøkkenhagekurs, og resultatet av det så vi sommeren 2021 da de jobbet frem en liten "åker" med forskjellige vekster i økologisk vekselbruk. Elevene på valgfag bærekraft holder mye til her på høsten og våren. 

Bilde av drivhuset og deler av kjøkkenhagen vår.  - Klikk for stort bildedrivhuset og deler av kjøkkenhagen vår. Karine Risnes  

Global rettferdighet

FNs 17 bærekraftsmål handler ikke bare om miljø og klima, men vel så mye om å oppnå mer sosial rettferdighet og mindre ulikhet mellom mennesker både lokalt og globalt. Ringerike folkehøgskole har svært lange tradisjoner for å ta ansvar også i denne sammenheng. Vi prioriterer det å bidra til mer global rettferdighet og sosial bærekraft høyt.  I 2011 ble vi også Norges første fairtradesertifiserte folkehøgskole.  Vi setter fokus på viktige globale problemstillinger på temadager, utstillinger på skolens høst- og vårfest, gjennom innsamlingsaksjoner, sponsorløp og morgensamlinger. 

Loddsalg på skolens høstfest. Karine Risnes  

Et inkluderende og likeverdig samfunn

Vi er som skole opptatt av at vi skal ha et raust, inkluderende og likeverdig samfunn hvor alle har muligheter til å delta. Lokalt er vi kanskje mest kjent for arbeidet vårt for og med mennesker med nedsatt funksjonsevne og arbeidet med bosatte flyktninger og integrering. Vi arrangerer blant annet helsedans, aktivitetsdager på våren og gjennomfører flerkulturelle aktiviteter og internasjonal matkveld i løpet av skoleåret. 

Bilde fra aktivitetsseminar Karine Risnes  

Til toppen