80 millioner til idrettsanlegg i Buskerud - mer enn tidligere år

Regjeringen har fordelt spillemidler til idrettsanlegg.

Viken fylkeskommune

Fylkeskommunen har ansvar for å behandle søknader om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet fra kommunene i Buskerud.

Fristen for å søke tilskudd til fylkeskommunen var 15. januar.

Nå har Regjeringen fordelt 3,7 milliarder kroner fra overskuddet til Norsk Tipping til idrettsformål i hele landet.

Bilde av Morgan Langfeldt - Klikk for stort bilde Buskerud fylkeskommune

Buskerud får 80,8 millioner kroner.

– Vi er veldig godt fornøyd med tildelingen! Det dekker rundt 50 prosent av søknadene kommunene la inn i år. Det vil si at vi kan dekke om lag 50 prosent av kommunenes godkjente søknader, sier Morgan Langfeldt (Frp), leder av hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune.

– Dette vil komme mange barn og unge i fylket til gode, og jeg håper dette fører til lavere terskel for at flere kan delta i fysisk aktivitet, sier han.

Fylkespolitikerne skal i sitt neste møte i juni legge fram en prioritert oversikt over hvilke anlegg som får tilskudd i år.