Er det egentlig lov å labbe i skiløyper?

Like sikkert som at vinteren er her, dukker diskusjonene opp. Har man rett til å sykle eller gå i løyper som er preparert for langrenn? Det enkle svaret er at det kommer an på.

Bilde av skiløyper i Kjekstadmarka - Klikk for stort bildeDet er mange fine turområder i Buskerud. Kjekstadmarka i Røyken er et populært utfartsområde - sommer som vinter! Eva Lill Kvisle / Buskerud fylkeskommune

Fylkeskommunen skal informere om rettigheter og plikter i allemannsretten

Veldig mange har hørt om allemannsretten, men langt fra alle er kjent med hvilke plikter som følger med denne retten, og at det kan være hensyn du må ta som begrenser aktiviteten du hadde planlagt.

– Allemannsretten gir oss rett til å ferdes i utmarka enten vi er til fots, på sykkel eller har ski på beina, forklarer Eva Lill Kvisle, rådgiver friluftsliv i fylkeskommunen

Kvisler poengterer at man i tillegg har man rett til å ferdes på dyrka mark i perioden 15. oktober - 30. april hvis marka er frossen eller snødekt.

Du må ta hensyn til sårbar natur

Bilde av Eva Lill Kvisle med solbriller - Klikk for stort bilde Buskerud fylkeskommune

Allemannsretten består imidlertid også av plikter for den som er på tur. Du må ta hensyn til sårbar natur og til dyrelivet, og du må ta hensyn til andre brukere.

– Som det står i friluftsloven, kan enhver ferdes til fots, ri eller sykle i utmark når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet, sier hun.

Hvis du har planlagt å gå eller sykle i en langrennsløype, må du forsikre deg om at det kan skje på en hensynsfull måte. 

For en syklist vil det bety at farten må senkes til gangfart når du møter andre, og at du velger et annet sted for sykkelturen om forholdene er slik at sykkelen setter tydelige spor i løypa. 

– Det samme gjelder for gående og joggende. Blir det «hull» eller dype spor i skøytetraseen eller skisporet når du går, bør du legge turen et annet sted.

Hardpakka snø

Kvisle oppsummerer med at dette betyr at hvis det er hardpakka snø og du i tillegg bremser opp i møte med andre om du er syklist, ja da skal du være velkommen til en tur i skiløypa.

Er det derimot nypreparerte langrennsløyper og løse forhold, kan du neppe gå på beina eller sykle i langrennsløype på lovlig vis.

– Når dette er sagt, er det nok et større problem at folk ikke kommer seg på tur i det hele tatt enn at noen tråkker eller sykler i skiløypa, avslutter Eva Lill Kvisle.

En måte å unngå at det oppstår uenigheter mellom turfolk med og uten ski på beina, er å tråkke opp eller kjøre opp skuterløyper, såkalte labbeløyper i folks nærområder. Flere kommuner har god erfaring med dette.