Ny søknadsordning: Skal fremme fysisk aktivitet og sunne livsstilsvalg i Buskerud

Folk som går tur på grusvei - Klikk for stort bilde– Vi ser etter kreative og engasjerende prosjekter som kan inspirere folk til å være mer aktive, sier rådgiver Ingvild Aarland i Buskerud fylkeskommune. Carsten Øhrn / Buskerud fylkeskommune

Den nye søknadsordningen Aktiv i Buskerud er nå åpen for søknader.

– Initiativet er rettet mot å fremme fysisk aktivitet og sunne livsstilsvalg blant innbyggerne i Buskerud, forklarer tilskuddsansvarlig Ingvild Aarland i Buskerud fylkeskommune.

Fylkeskommunen inviterer lag, foreninger og andre organisasjoner til å søke om økonomisk støtte til sine prosjekter. 

– Med Aktiv i Buskerud kan din organisasjon få midler til å realisere prosjekter som fremmer helse og trivsel, fortsetter hun.

Søk innen 15. august for tiltak i 2024 og bli en del av et mer aktivt og inkluderende Buskerud.

Om Aktiv i Buskerud

Aktiv i Buskerud er en videreføring av tilskuddsordningen Aktiv i Viken, som ble etablert med mål om å øke aktivitetsnivået i befolkningen og skape et mer inkluderende samfunn.

– Vi ser etter kreative og engasjerende prosjekter som kan inspirere folk til å være mer aktive, sier rådgiveren.

– Enten det dreier seg om organiserte idretts – og friluftslivsaktiviteter, lavterskeltilbud eller tiltak som legger til rette for hverdagsaktivitet, ønsker vi å støtte initiativer som kan gjøre en forskjell, sier Aarland.

Søknadsperiode og kriterier

Søknadsfristen for tiltak som skal gjennomføres i 2024 er 15. august, og det er også mulig å søke med tilbakevirkende kraft til tiltak som allerede er blitt gjennomført i 2024. 

For å være kvalifisert til å søke, må prosjektene være rettet mot å øke deltakelsen i fysisk aktivitet blant barn, unge, voksne eller eldre i regionen.

Særlig vekt legges på prosjekter som fremmer inkludering og deltakelse blant grupper som tradisjonelt er underrepresentert i idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Hvordan søke?

Interesserte søkere kan fylle ut søknadsskjemaet som er tilgjengelig på Aktiv i Buskeruds nettsider. Her står det nærmere beskrevet om hvem som kan søke og hvordan søke. 

Det er viktig å inkludere en detaljert prosjektbeskrivelse, budsjett og en plan for hvordan prosjektet skal gjennomføres og evalueres. 

Søknadene behandles etter at søknadsfristen utløper og tildelingene vil politisk behandles i september 2024.