Vil trekke store idrettsarrangement til Buskerud

Fylkeskommunen ønsker å få store arrangement innen idrett, kultur og fysisk aktivitet til Buskerud. Søknadsfrist er 1. mars.

Skiløper i Drammen sentrum - Klikk for stort bilde Stig Kleven / Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune har som mål å utvikle en felles satsing på store arrangementer med regional, nasjonal og internasjonal betydning. 

Dette vil styrke samarbeid, nytenking og frivillighet innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Buskerud.

Nå nærmer det seg fristen for å søke om støtte til arrangementer som finner sted i år.

– Det er satt av 500.000 kroner til arrangementer som i hovedsak finner sted i vår, sommer og høst, forklarer Stig Kleven, rådgiver i Buskerud fylkeskommune.

Kleven sier fristen for å søke støtte i år er 1. mars, men arrangementer som arrangeres i 2025 har søknadsfrist 15. desember.

Søk om tilskudd til store arrangement for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Hvem kan søke

​Tilskuddsordningen er for arrangører av store nasjonale og internasjonale konkurranser innenfor idrett. 

Friluftslivsorganisasjoner som skal arrangere samlinger med nasjonal/internasjonal betydning.

Det kan søkes om tilskudd til arrangementer både for funksjonsfriske og for personer med nedsatt funksjonsevne.

Arrangementet skal eies av søkeren, med fylkeskommunen og eventuelt andre aktører som samarbeidspartnere.