Fylkeskommunen roser Flesberg etter stavkirke-enighet

Gir kommunen ros for å ha fulgt opp anbefalingene om å ta vare på kulturminneverdiene ved Flesberg stavkirke.

Bilde av Flesberg stavkirke - Klikk for stort bildeFlesberg stavkirke er en stavkirke fra siste halvdel av 1100-tallet eller første halvdel av 1200-tallet i Flesberg kommune. Karin Axelsen / Riksantikvaren

I fjor sommer lå forslaget til Flesbergs kommuneplans areadel ute på høring. Da kom politikerne i tidligere Viken fylkeskommune med en innsigelse, fordi de mente planforslaget var i strid med nasjonale kulturminneinteresser.

Innspillet gjaldt området rundt Flesberg stavkirke.

Tirsdag ettermiddag vedtok fylkesutvalget i Buskerud å trekke innsigelsen, etter å ha vært i dialog med kommunen siden sist høst.

– Nasjonal verdi

–  Flesberg stavkirke og middelalderkirkegård har nasjonal verdi. Jeg er glad vi kan trekke denne innsigelsen og at dialogen med kommunen har vært svært god, sier fylkesordfører Tore Opdal Hansen (H).

Mann i dress og med ordførerkjede - Klikk for stort bildeFylkesordfører Tore Opdal Hansen Morten Brakestad

Opdal Hansen sier fylkesutvalget gir kommunen ros for å ha fulgt opp anbefalingene om å ta vare på kulturminneverdiene i kommuneplanens arealdel.

– Kommunen har korrigert i plansaken slik at vi sikrer disse viktige kulturminnene, fortsetter fylkesordføreren.

God dialog skaper løsning

Politikerne som kom med innsigelsen sist sommer var opptatt av byggehøyder, utforming, plassering, materialvalg samt hvilken type bebyggelse som tillates tett opptil stavkirken.

Siden det politiske vedtaket har det vært dialog mellom fylkeskommunen og Flesberg kommune.

Det ble fra Flesberg foreslått en endring i arealplanen for å ivareta stavkirken best mulig. Gjennom gode samtaler ble kommunen og fylkeskommunen enige.

– Jeg vil berømme Flesberg kommune for å ha gjort alle de tilpasninger som må til, avslutter fylkesordfører Tore Opdal Hansen.