Fartøyvern

Fylkeskommunen har ansvaret for fartøyvern i sin region. Dette innebærer blant annet arbeid med søknader om tilskudd, søknader om vernestatus og søknader om utførsel av fartøy eldre enn 50 år.

Søk støtte til fartøyvern

Du har mulighet til å søke støtte hos Riksantikvaren til å sikre, sette i stand og vedlikeholde fredete og vernede fartøy gjennom Riksantikvarens digitale søknadsportal, DigisakFrist for å søke er 1. november. Les mer om søknadsordningen på Riksantikvarens nettsider.

Se også andre relevante støtteordninger til fartøyvern:

Vernede fartøy 

Vernede fartøy er en gruppe kulturhistoriske viktige fartøy der eier forplikter seg til å ta vare på fartøyet etter antikvariske retningslinjer fastsatt av vernemyndigheten. Et fartøy må ha status som vernet skip for å være berettiget til å søke tilskudd om istandsetting gjennom bevaringsprogrammet for fartøyvern, Kap. 1429 post 74 i Statsbudsjettet.  

Søknadsskjema og veileder for tildeling av status som vernet skip (løpende søknadsfrist).

Det følger også andre rettigheter og muligheter knyttet status som vernet fartøy. Blant annet gir det fritak for avgift knyttet besiktigelse fra Sjøfartsdirektoratet i forbindelse med sertifisering, og det kan gi fritak for havneavgift. Refusjon av avgift knyttet mineralske produkter reguleres i egen forskrift.

Utførsel 

Fartøy som er eldre enn 50 år (flytende grense) kan ikke føres ut av landet uten tillatelse fra Riksantikvaren. Søknad sendes fylkeskommunen som behandler søknaden med innstilling til Riksantikvaren. Søknadsskjema for utførsel finner du her (løpende søknadsfrist).

Revidert fartøyvernplan 2020 - 2023 

Det foreligger en ny og revidert fartøyvernplan fra Riksantikvaren for perioden 2020 – 2023.   

Viktige lenker for verneflåten

Samarbeidspartnere og aktører innen fartøyvernet i Buskerud: