Regionale planer for kulturminnevernet i Buskerud

Frem til nye planer vedtas i Buskerud fylkeskommune gjelder de planene som er vedtatt i tidligere Buskerud (før sammenslåingen til Viken fylkeskommune i 2020). 

Regional plan for kulturminner i Buskerud

Felles handlingsprogram for kulturminner i Viken 2022-2023

Felles handlingsprogram for kulturminner i Viken for perioden 2022–2023 ble vedtatt i desember 2021 og gjelder også for Buskerud fylkeskommune fram til nytt handlingsprogram blir vedtatt. Handlingsprogrammet er basert på de tidligere regionale handlingsprogrammene, og erstatter disse frem til det er vedtatt nye regionale planer med tilhørende handlingsprogrammer for Buskerud. 

Handlingsprogram for kulturminner i Viken 2022–2023