15 millioner til utbygging av bredbånd i Buskerud

Buskerud fylkeskommune har fordelt 15,3 millioner kroner i bredbåndsmidler til 10 kommuner.

Kart over kommuner som får bredbånd - Klikk for stort bildeHøyhastighets bredbånd: Årets tildeling skal bidra til at 270 husstander i Buskerud får bedre bredbåndstilbud. Disse husstandene ville ikke hatt tilfredsstillende bredbånd uten statlig støtte. Carsten Øhrn / Buskerud fylkeskommune

Onsdag 12. juni vedtok politikerne i hovedutvalget for næring og innovasjon i Buskerud fylkeskommune fordeling av tilskudd  til bredbåndsutbygging i Buskerud.

– En godt utbygd bredbåndsnett er viktig for innbyggerne våre, og vil være positivt for distriktene i arbeidet med å opprettholde sysselsetting og befolkning, sier leder av hovedutvalget, Roger Larsen (Industri- og Næringspartiet).

– I dagens møte har vi fordelt over 15 millioner kroner til 270 husstander i fylket. Tilgang til et godt utbygd nett er viktig for oss alle, og vi har mål om at alle husstander skal ha tilbud om raskt bredbånd, fortsetter Larsen.

Bredbåndsstøtte er viktig for å få til utbygging av bredbåndstilgang i hele fylket.

Disse ti kommunene får støtte:

  • Ringerike kommune: 7. 168. 000,- (112 husstander)
  • Lier kommune: 2.500.00,- (43 husstander)
  • Kongsberg kommune: 1.900.000,- (17 husstander)
  • Flå kommune: 1. 162. 500,- (31 husstander)
  • Nesbyen kommune: 912. 500,- (22 husstander)
  • Gol kommune:  720. 000,- (18 husstander)
  • Nore- og Uvdal kommune: 382.000 (husstander)
  • Hol kommune: 315.000,- (7 husstander)
  • Flesberg kommune: 229.500 (2 husstander)
  • Rollag kommune: 18.000,- (1 husstand)


Utbyggingskostnader og -tilskudd per husstand varierer mye fra kommune til kommune. Dette skyldes hovedsakelig avstander, geografi og tilgjengelighet på infrastruktur i området.

Likeverdig tilbud 

Regjeringen har som mål å sikre et likeverdig tilbud av sikre elektroniske kommunikasjonstjenester av høy kvalitet og til rimelige priser over hele landet. 

Regjeringen har videre som mål at alle husstander og virksomheter i Norge skal ha tilbud om høyhastighets bredbånd innen utgangen av 2025. 

Formålet med tilskuddet er å bidra til utbygging av bredbånd i geografiske områder der det ikke er kommersielt grunnlag for investeringer. 

Buskerud fylkeskommunen har ansvaret for forvaltning av de statlige tilskuddsmidlene til bredbånd.

Spredt bosetting og få husstander

Bredbåndsstøtte er viktig for å muliggjøre utbygging av bredbåndstilgang i hele fylket. 

Dette er spesielt vanskelig for områder med spredt bosetting og få husstander, der kommersielle aktører ikke finner det lønnsomt å investere. 

Innvilgede prosjekter kan utløse ytterligere støtte og bidrag fra andre aktører slik at omfang av utbygging kan bli større.