Fylkeskommunen styrker næringsutviklingen i Buskerud med 23 millioner

Fylkespolitikerne har fordelt 22,9 millioner kroner i statlige tilskudd til næringslivets gode hjelpere i Buskerud.

Politikere i møte rundt et bord - Klikk for stort bildeHovedutvalget for næring og innovasjon under behandlingen av støtten i møte på Kongsberg i forrige uke. Carsten Øhrn / Buskerud fylkeskommune

– Vi er opptatt av å bidra til et bærekraftig og framtidsrettet næringsliv i fylket vårt. Det er viktige aktører som mottar midlene og jeg er glad for at næringslivet vårt får hjelp, sier Roger Larsen (Industri- og Næringspartiet).

Larsen er leder av hovedutvalget for næring og innovasjon i Buskerud fylkeskommune. I sist møte vedtok politikerne i hovedutvalget fordeling av over 22 millioner kroner statlige øremerkede midler.

10,1 millioner kroner fordeles gjennom Innovasjon Norges støtteordninger og 10,5 millioner kroner gjennom Sivas inkubator- og næringshageprogram.

Disse midlene gjør aktørene til gode medhjelpere for næringslivet i regionen vår.

Siva-midlene fordeler seg slik på Buskeruds to inkubatorer og to næringshager: 

Flere nye vekstbedrifter

Bilde av Roger Larsen - Klikk for stort bilde– Disse midlene gjør aktørene til gode medhjelpere for næringslivet i regionen vår, sier leder av hovedutvalget for næring og innovasjon, Roger Larsen. Til høyre sitter fylkesdirektør for kultur, næring og klima, Bente Bjerknes. Carsten Øhrn / Buskerud fylkeskommune

Disse statlige midlene gjør MER Innovasjon og Kongsberg Innovasjon i stand til å skape flere nye vekstbedrifter og utløse vekst i eksisterende bedrifter.

Hallingdal og Buskerud næringshager får i oppdrag å utvikle et bærekraftig og vekstkraftig næringsliv i distriktene. 

Alle miljøene er viktige hjelpere for bedrifter som har potensial for vekst og økt verdiskaping. 

I tillegg støtter fylkeskommunen de samme miljøene med 2,3 millioner kroner i forbindelse med utviklingsarbeid utenfor selve inkubator- og næringshageoppdraget: 

  • Kongsberg Innovasjon: 1 million kroner
  • MER Innovasjon: 700.000 kroner
  • Hallingdal Næringshage: 250.000 kroner
  • Buskerud Næringshage: 300.000 kroner

Viktige for regionens utviklingsarbeid

En inkubator er et miljø som har i oppdrag å hjelpe bedrifter og personer med å "klekke ut" noe nytt - en ny bedrift, et nytt produkt eller tjeneste.

De fylkeskommunale midlene skal gjøre innovasjonsmiljøene i stand til å utvikle nye samarbeid. Og fremme nye initiativer som ikke er direkte en del av Siva-oppdraget. 

Andre aktører som fikk tilskudd av fylkeskommunens egne midler i dette møtet var Ungt Entreprenørskap (750.000 kroner) og Grønt Fagsenter Buskerud (1 million kroner).