Nå kan du søke om tilskudd til næringsutvikling og innovasjon i Buskerud

Det er satt av 8 millioner kroner til denne utlysningen. Søknadsfrist 29. april.

Illustrasjonsfoto mat og reiseliv - Klikk for stort bildeHvem kan søke? Gründermiljøer, utdanningsinstitusjoner, kommuner, regionråd, destinasjonsselskaper og næringslivsorganisasjoner er eksempler på aktuelle søkere. Svingom / Pixabay

– Det er satt av åtte millioner kroner til denne utlysningen. Søkere kan få økonomisk støtte fra 50.000 opp til 1.000.000, avhengig av prosjektets omfang, forklarer Janne Buhaug, seksjonsleder for næring og klima i Buskerud fylkeskommune.

Buhaug sier fylkeskommunen har gode økonomiske støtteordninger som skal hjelpe næringslivet med å gjennomføre viktige prosjekter.

Støtteordningen Næringsutvikling og innovasjon skal ha et regionalt fokus og bidra til næringsutvikling i hele fylket.

– Formålet med støtteordningen er økt verdiskaping og innovasjon, styrket konkurransekraft og flere arbeidsplasser i Buskerud, sier hun.

Søknadsfrist er mandag 29. april klokka 12.00.

Hovedutvalg for Næring og Innovasjon i fylkeskommunen vedtar hvilke prosjekter som får støtte i sitt møte 12. juni.

Hvem kan søke:

  • Inkubatorer, næringshager og gründermiljøer
  • Forskningsinstitutter, utdanningsinstitusjoner og kunnskapsleverandører
  • Kommuner, regionråd og andre offentlige organer
  • Destinasjonsselskaper, næringslivsorganisasjoner, interesseorganisasjoner og næringsforeninger
  • Bedriftsnettverk og klynger

Har du spørsmål?  

Retningslinjene gir mer utdypning om hvilke krav vi stiller til søknaden, og hvilke vurderingskriterier som gjelder med mer. Du kan lese retningslinjene her.

Se også: Ti tips til søker om støtte til næringsutvikling

Du søker via støtteordningen i Regionalforvaltning.no.