16 000 flere innbyggere de neste ti årene

Bilde av befolkningskurve - Klikk for stort bildeNorges befolkning sentraliseres. Folketallet i Buskerud er i 2024 270 000 personer. I 2034 venter SSB at tallet har passert 286 000 personer. Carsten Øhrn / Buskerud fylkeskommune

Statistisk sentralbyrå (SSB) har kommet med nye framskrivninger av befolkningen.

Ifølge framskrivningenes hovedalternativ vil Buskeruds befolkning vokse med om lag 16 000 personer i løpet av de neste ti årene. Det tilsvarer en folkevekst på 5,9 %.

De neste ti årene ventes det vekst i 16 av våre 18 kommuner.  

Den største veksten framskrives i de største kommunene:

  • Drammen: 5 181 personer (+4,9%)
  • Lier: 2 689 personer (+9,4%)
  • Øvre Eiker: 2 325 personer (+11,1%)
  • Ringerike: 1 526 personer (+4,8%)
  • Kongsberg: 1 514 personer (+4,9%)
     

SSB skriver videre om eldrebølgen. Etter hvert som levealderen har økt, har befolkningen i Norge blitt eldre. Dette er trender som er forventet å fortsette. Aldringen av befolkningen skjer i alle landets kommuner.

Noen deler av landet har allerede flere eldre enn yngre personer i befolkning. Figuren under viser hvilket år antall personer 65 år og eldre forventes å passere antallet personer under 20 år i fylkene.

Figur som viser andelen eldre og unge i befolkningen - Klikk for stort bildeFramskrevne tall er hentet fra hovedalternativet (MMMM). Kilde: Statistisk sentralbyrå Statistisk sentyralbyrå

Om statistikken

Regionale befolkningsframskrivinger er beregninger av hvordan befolkningen i Norges kommuner utvikler seg framover, gitt ulike forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, flytting, innvandring og utvandring.