Buskerudkommunene støtter opp om det nye fylket

– Samhold gir styrke, sa fylkesordfører Tore Opdal Hansen da han ønsket velkommen til Buskerudkonferansen 2024. Fra scenen fikk han støtte av ordførere fra ulike deler av fylket. 

Fem personer samtaler foran ved scene - Klikk for stort bildeOpdal Hansen fikk selskap av lederne for de fire regionrådene, for å snakke om samarbeid i det nye fylket. Her sammen med moderator Gunn Cecilie Ringdal. Johanne Reiersrud

Buskerudkonferansen ble arrangert på Geilo 10. - 11. januar, og samlet over 100 deltakere fra kommunene i fylket. Her var folkevalgte og ledere fra kommuner, fylke- og rikspolitikk med samme mål: etablere et godt samarbeid, drøfte viktige samfunnsoppdrag og få oppdatert innsikt om de utfordringene som skal løses i årene fremover. 

I sitt åpningsinnlegg fokuserte den nye fylkesordføreren på verdien av samarbeid, og brukte både fagbevegelsen og fotballbanen som referanse: 

– Samhold gir styrke. Alle med Buskerud-drakta må spille mot samme mål. Vi vi har en ambisjon, og det er å sørge for at nye Buskerud får en god og positiv utvikling i årene fremover. Da trenger vi å møte fremtiden med utviklingsoptimisme. Vi har en tro på at våre bedrifter, kommuner, frivillige organisasjoner og statlige institusjoner kan lykkes i fellesskap, sa Tore Opdal Hansen.

Mann i dress taler fra en scene. Skjerm bak viser Buskerudkonferansen sitt åpningsbilde - Klikk for stort bildeFylkesordfører Tore Opdal Hansen åpnet Buskerudkonferansen på Geilo. Johanne Reiersrud

Han satte også fokus på en av de største utfordringene samfunnet vil møte i årene fremover, nemlig den demografiske utviklingen vi står overfor:

– Det blir færre hender. Vi blir langt flere eldre enn yngre frem mot 2050. Det å få alle unge i utdanning og kvalifiserte for arbeid blir sannsynligvis vårt viktigste samfunnsoppdrag, sammen med dere i kommunene og høyere utdanningsinstitusjoner.

18 kommuner, fire regioner, ett fylke

Buskerud fylke gjenoppsto 1. januar, og består nå av 18 kommuner fordelt på fire regioner: Kongsberg-, Drammens-,  Ringeriks- og Hallingdalsregionen. 

På Buskerudkonferansen bidro flere foredragsholdere med kunnskap og innsikt om ulike samfunnsforhold, og deltakerne kom med innspill gjennom de to dagene konferansen varte. 

– Vi har nå alle muligheter i Buskerud fylkeskommune. Sammen skal vi stake ut en ny kurs og finne den aller beste utviklingsretningen for fylket vårt, som vil gi positiv effekt for både Rollag, Drammen og de 16 andre Buskerudkommunene, sa Tore Opdal Hansen.

Fire om nye Buskerud: Ønsker samarbeid velkommen

Øystein Morten, Kongsbergregionen 

Mann i blå genser og kaffekopp - Klikk for stort bildeØystein Morten Buskerud Fylkeskommune

– Nå starter vi med blanke ark og nye muligheter. Muligheter til å tenke nytt, for eksempel når det gjelder det å få flere unge inn i arbeidslivet. Kongsbergregionen har jo en svært viktig industriell motor, som vi kan bruke til å binde næringsliv og skole mye tettere sammen, sa Morten, som er ordfører i Rollag og regionrådsleder for Kongsbergregionen.

– I Rollag, som bare har litt over 1400 innbyggere, kan man jo ofte tenke litt sånn at det er oss mot storsamfunnet, oss mot de store byene og regionene rundt. Men veldig mange av de utfordringene vi har, løser vi helt klart best i samarbeid med fylkeskommunen, regionen og de andre kommunene. Så jeg tror vi må bli mye flinkere til å tenke «oss», og finne løsninger sammen.

Sunni Grøndahl Aamodt, Ringeriksregionen: 

Dame sitter i konferansesal  - Klikk for stort bildeSunni Grøndahl Aamodt Buskerud fylkeskommune

– Gjennom det vi har jobbet med her, har vi fått bedre innblikk i situasjonen i Buskerud og flere av kommunene våre, og det er noen felles målsetninger som peker seg ut.  Jeg opplever blant annet at vi alle er opptatt av redusert utenforskap. Nå blir vi bedre kjent, og det blir enklere å ta kontakt med hverandre, uavhengig av regioner, for å samarbeide om felles mål, sa Grøndahl Aamodt. 

Hun er ordfører i Modum og leder av regionrådet for Ringeriksregionen.

– Ved å løfte blikket ut over egen kommune, også til de andre regionene og fylket, kan vi oppnå mer. Både det å få flere unge gjennom utdanningsløpet, men også innenfor felt som næring, klima og miljø.
 

Solveig Vestenfor, Hallingdalsregionen: 

Kvinne i grå dress og fargerikt skjerf utenfor konferansesal - Klikk for stort bildeSolveig Vestenfor Buskerud fylkeskommune

Ordfører i Ål og regionrådsleder i Hallingdal trakk frem verdien av at Buskerud er så mye forskjellig:

– Buskerud er veldig variert, og det er en stor verdi som vi må vi bruke. Jeg tror det viktigste vi gjør nå fremover, er å skape begeistring og positive ambisjoner rundt dette prosjektet. Det er mange som er utenfor. Hva om vi gjør alt vi kan for at vi skal bli best på innenforskap? Hvordan kan vi endre regelverket og justere slik at alle som har en større eller mindre arbeidskapasitet kan bli med? Det er kjempeviktig!  

– Den største trusselen er at vi blir oss selv nok, og tror at vi vil lykkes dersom vi holder kortene tett til brystet. Det som er bra for Buskerud, det er gjerne bra for Hallingdal og Ål også.

Kjell Arne Hermansen, Drammensregionen

Mann i dress i konferansesal  - Klikk for stort bildeKjell Arne Hermansen Buskerud fylkeskommune

– Noe av det viktigste med å møtes og være i sammen her, er at nå har vi en unik mulighet til å bli «vi i Buskerud». Vi jobber sammen mot et felles mål. Vi har mange som står utenfor som vi trenger å få inn i arbeidslivet. Det gjør vi best sammen med kommune, fylkeskommune, universitet og næringslivet.  Også tror jeg vi må legge bedre til rette for frivilligheten, fordi vi trenger mer frivillig arbeid for å løse flere av de oppgavene vi står overfor. 

Det sa regionrådsleder og ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen. 

– Vi skal levere de samme tjenestene, uavhengig om vi er 100.000 eller 2.000 innbyggere. Jeg tror at med godt nettverk har man gode muligheter til å få til mye sammen, og det heier jeg på.
 

Fakta om Buskerudkonferansen 2024 

  • Holdes på Geilo 10. - 11. januar 2024 
  • Buskerud fylkeskommune er arrangør 
  • Samler rundt 100 personer fra kommuner, fylkeskommuner og rikspolitikk 
  • Fra kommunene inviteres ordfører, varaordfører, leder for opposisjonen og kommunedirektør 
  • Fra fylkeskommunen deltar fylkesutvalget, gruppeledere i fylkestinget og administrativ ledelse  
  • Stortingsrepresentanter fra Buskerud, samt observatører fra Universitetet i Sørøst Norge er invitert