Buskerudkonferansen 2024: Samler alle kommunene i fylket

18 kommuner i fylket har fått invitasjon til Buskerudkonferansen 2024 på Geilo. 10. - 11. januar møtes rundt 100 deltakere, for å stake ut kursen for det nyoppståtte fylket. 

Luftfoto av snødekt Geilo sentrum og fjellene bak - Klikk for stort bilde Paul Lockhart

Det er Buskerud fylkeskommune ved fylkesordfører Tore Opdal Hansen (H) som inviterer til konferansen. Den samler blant annet ordførere, varaordførere, ledere for opposisjonen og kommunedirektører fra de 18 kommunene i fylket.  

– Vi har alle et stort hjerte for Buskerud, og vi er opptatt av at det skal være godt å både besøke, bo, leve og arbeide i fylket vårt. Med Buskerudkonferansen 2024 skal vi ta et fremtidsblikk på de store samfunnsoppdragene vi må løse, både sammen og hver for oss, sier Opdal Hansen.  

Buskerudkonferansen vil handle mye om regional utvikling. Målet er å få et felles kunnskapsmessig ståsted, identifisere prioriteringsområder for felles løft, og få innspill til hvordan fylkeskommunene og kommunene kan jobbe sammen i årene fremover. Ambisjonen er at konferansen skal bli et viktig årlig interessepolitisk verksted. 

–  Selv om økonomien utfordrer flere av oss, skal vi være optimistiske pådrivere for god regional utvikling i Buskerud. Jeg tror vi kan jobbe enda tettere sammen, for verdiskaping, kompetanseutvikling og mindre utenforskap. Vi har mye positivt å bygge på, og løfter vi sammen blir resultatene bedre. 

Se hele programmet for konferansen her.  (PDF, 361 kB)

 

Fakta om Buskerudkonferansen 

  • Holdes på Vestlia resort, Geilo 10. - 11. januar 2024 
  • Buskerud fylkeskommune er arrangør  
  • Samler rundt 100 personer fra kommuner, fylkeskommuner og rikspolitikk 
  • Fra kommunene inviteres ordfører, varaordfører, leder for opposisjonen og kommunedirektør 
  • Fra fylkeskommunen deltar fylkesutvalget, gruppeledere i fylkestinget og administrativ ledelse  
  • Stortingsrepresentanter fra Buskerud, samt observatører fra Universitetet i Sørøst Norge er invitert